Potasyum Hidroksit (Potas Kostik)

Potasyum Hidroksit (Potas Kostik), Kül suyu olarak da bilinen KOH formülüne sahip beyaz renkte katı inorganik bir bileşiktir ve genellikle Potas Kostik olarak adlandırılır.

Potasyum Hidroksit Tanımlayıcı Bilgiler

Potasyum Hidroksit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • Kimyasal Formülü : KOH
 • Molar Kütle : 56.11 g mol−1
 • Dış Görünüş : Beyaz katı, eriyen
 • Koku : Kokusuz
 • Yoğunluk : 2.044 g/cm3 (20 °C)  | 2.12 g/cm3 (25 °C)
 • Erime Noktası : 360 °C (680 °F; 633 K)
 • Kaynama Noktası : 1,327 °C (2,421 °F; 1,600 K)
 • Suda çözünürlük ? : 85 g/100 mL (-23.2 °C) | 97 g/100 mL (0 °C) | 121 g/100 mL (25 °C) | 138.3 g/100 mL (50 °C) | 162.9 g/100 mL (100 °C)
 • Çözünürlük : Alkolde çözünür, gliserol, sıvı amonyak ve eterde çözünmez
 • Buhar Basıncı :
 • Asitlik : 14.7
 • Viskozite :

Potasyum Hidroksit Kullanım Alanları

 • Genel olarak sodyum seviyesinin sınırlı olması gereken maddelerde sodyum hidroksit yerine kullanımı sağlanır. Gıdalarda, boyar maddelerde, kauçuk üretiminde ve organik sentezlerde kullanımı sağlanır.
 • Potasyum tuzu hazırlığında, karbonat bileşiminin içerisinde, fosfat maddelerinin içerisinde, nitrat maddelerde, permanganat maddelerinde, ksantat maddelerde ve iyodür maddelerin sentezinde, endüstriyel cins deterjanların üretiminde, çözelti içerisindeki gübrelerin oluşturulmasında, böcek ilaçlarında ve yabani ot öldürücü ilaçlarda, pigment maddesi üretilmesinde, kauçuk maddesi üretiminde, kauçuk endüstrisi için kullanılan kağıtlarda, fotoğraf endüstrisinde, tıbbi sanayide, alkali pillerde yani akü yapımında kullanılır.
 • Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat bir kimyasal bileşiktir. Akkor derecede uçucu olan, 360 °C’de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte katı bir maddedir. Alkalik bir baz olan potasyum hidroksitin geniş bir kullanım alanı vardır. Endüstride arap sabunu üretiminde, pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır.
 • Sulu potasyum hidroksit, nikel-kadmiyum, nikel-hidrojen ve manganez dioksit-çinko bazlı alkalin pillerde elektrolit olarak kullanılır. Çözeltileri daha iletken olduğu için potasyum hidroksit sodyum hidroksite tercih edilir. Toyota Prius’taki nikel-metal hidrit piller, potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit karışımı kullanır. Nikel-demir piller ayrıca potasyum hidroksit elektrolit kullanır.
 • Potasyum hidroksit tarımda özellikle asidik toprakların pH derecesini dengelemek, alkalik yapmak amacıyla sıkça kullanılır. Ayrıca tarım ilaçlarının yapımında da kullanılır. Bunun yanında tıpta, endüstriyel kimyada da kullanılır.
 • Potasyum hidroksit endüstriyel kimyada geniş kullanım alanlarına sahiptir. Geri dönüşümlü kâğıtların yapımı, sıvı sabun yapımı ve birçok temizlik ürününün üretiminde potasyum hidroksitten yararlanılır.
 • Potasyum hidroksit, genellikle manikür tedavilerinde kullanılan kimyasal “kütikül çıkarıcıların” ana etken maddesidir.
 • Ayrıca veteriner hekimliğinde bazı hayvan ilaçlarının yapımında kullanılmaktadır. Potasyum hidroksit CO2 tutucudur, bu yüzden bitkisel deneylerde yararlanılmaktadır.
 • Potasyum hidroksit, bazı mantar türlerini tanımlamak için kullanılır. Bir mantarın etine %3-5’lik sulu KOH solüsyonu uygulanır ve araştırmacı et renginin değişip değişmediğini not eder. Bazı solungaçlı mantar türleri, boletes, poliporlar ve likenler bu renk değiştirme reaksiyonuna göre tanımlanabilir.
 • KOH ayrıca yarı iletken çip üretimi için de kullanılır (örneğin, anizotropik ıslak aşındırma).

Potasyum Hidroksit Tarihçesi

18. yüzyıla kadar potasyum ve sodyum arasında hiçbir ayrım yapılmadı. Bunun nedeni, ilk kimyagerlerin “mineral alkali” (topraktaki birikintilerden gelen Na2CO3, sodyum karbonat) ve “bitkisel alkali”nin (odun küllerinden elde edilen K2CO3, potasyum karbonat) birbirinden farklı olduğunu fark etmemiş olmalarıydı. Sonunda bir ayrım yapıldı.

Potasyumun bir element olarak tanınmasından çok önce, potasyum karbonat sabun yapmak için hayvansal yağlarla karıştırılıyordu. Karbonat, kaynatılarak konsantre edilmeden önce odun külünün su ile ekstrakte edilmesiyle yapıldı – bu nedenle potasyum tuzları için “potas” adı verildi.

Potasyum, 1807’de çok kuru erimiş kostik potasın (KOH, potasyum hidroksit) elektrolizi yoluyla elde eden Sir Humphry Davy tarafından izole edildi. Katotta toplanan potasyum. Potasyum, elektroliz ile izole edilen ilk metaldi. Davy, daha sonra 1807’de benzer bir prosedürle sodyum izole etti.

Potasyum Hidroksit Üretimi

Tarihsel olarak KOH, güçlü bir kalsiyum hidroksit (sönmüş kireç) çözeltisine potasyum karbonat eklenerek yapılmıştır. Tuz metatezi reaksiyonu, katı kalsiyum karbonatın çökelmesine neden olur ve çözeltide potasyum hidroksit kalır:

Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 + 2 KOH

Çöken kalsiyum karbonatın filtrelenmesi ve çözeltinin kaynatılması potasyum hidroksiti (“kalsine veya kostik potas”) verir. Bu potasyum hidroksit üretme yöntemi, yerini büyük ölçüde potasyum klorür çözeltilerinin mevcut elektroliz yöntemine bıraktığı 19. yüzyılın sonlarına kadar baskın kaldı. Yöntem, sodyum hidroksit üretimine benzer (bkz. kloralkali işlemi):

2 KCl + 2 H2O → 2 KOH + Cl2 + H2

Katotta yan ürün olarak hidrojen gazı oluşur; eş zamanlı olarak, klorür iyonunun anodik oksidasyonu gerçekleşir ve yan ürün olarak klor gazı oluşur. Elektroliz hücresinde anodik ve katodik boşlukların ayrılması bu işlem için esastır.

Potasyum Hidroksit Fiyatı

Potasyum Hidroksit Fiyatı, dünyanın her yerinde anlık ve bölgesel olarak değişkenlik göstermektedir. Güncel fiyat için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Potasyum Hidroksit Satışı (Yasal İzinler, Paketleme Vs.)

Potasyum Hidroksit Satışı, herhangi bir kısıtlama veya yasal izne tabii değildir.

Potasyum Hidroksit Satışı, firmamız hem yerli Potasyum Hidroksit hem de ithal Potasyum Hidroksit satışını yapmaktadır.

Güncel Potasyum Hidroksit ürün bilgisi ve satışı için lütfen bizimle telefon. +90 850 242 0040 veya e-posta. info@dolarkimya.com.tr üzerinden iletişime geçiniz.

Potasyum Hidroksit Zararları

Potasyum hidroksit ve çözeltileri cilt ve diğer dokular için ciddi tahriş edicidir.

Potasyum Hidroksit İlk Yardım Tedbirleri

Soluma:
Şiddetli tahriş edici. Toz veya sisin solunmasından kaynaklanan etkiler, maruz kalmanın ciddiyetine bağlı olarak hafif tahrişten üst solunum yollarında ciddi hasara kadar değişir. Semptomlar öksürme, hapşırma, burun veya solunum yollarında hasar içerebilir. Yüksek konsantrasyonlar akciğer hasarına neden olabilir.
Yutma:
Zehirli! Yutulması ciddi ağız, boğaz ve mide yanıklarına neden olabilir. Diğer semptomlar arasında kusma, ishal sayılabilir. Ciddi doku yaralanması ve ölümle sonuçlanabilir. Tahmini ölümcül doz: 5 gram.
Ten teması:
Aşındırıcı! Cilt ile temas, daha fazla maruz kalma durumunda tahrişe veya ciddi yanıklara ve yara izlerine neden olabilir.
Göz teması:
Son Derece Aşındırıcı! Gözlerde yaşarma, kızarıklık, şişlik ile tahrişe neden olur. Daha fazla maruz kalma, olası körlükle sonuçlanan ciddi yanıklara neden olur.
Kronik Maruz Kalma:
Seyreltik çözeltiler veya potasyum hidroksit tozu ile uzun süreli temas, doku üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir.
Önceden Var Olan Koşulların Ağırlaşması:
Önceden cilt bozuklukları veya göz sorunları ya da bozulmuş solunum fonksiyonu olan kişiler, maddenin etkilerine karşı daha duyarlı olabilir.

Bir yanıt yazın