Metil Alkol (Metanol)

Metil Alkol (Metanol), CH₃OH formülüne sahip, en basit yapılı alkoldür. Rengi renksiz, kokusu ise etil alkolden daha keskin ve rahatsız edicidir. Saf haldeyken zehirli olan metil alkol, su ile kolayca karışır.

Metil alkol, geçmişte odunun damıtılmasıyla elde edildiğinden “odun alkolü” veya “odun ruhu” olarak da bilinir. Günümüzde ise karbonmonoksit ile hidrojenin yüksek basınç altında yüksek sıcaklıklara maruz bırakılması ile üretilir.

Metanol, polar bir hidroksil grubuna bağlı bir metil grubundan oluşur. Yılda 20 milyon tondan fazla üretilen Formaldehit, asetik asit, metil tert-bütil eter, metil benzoat, anisol, peroksiasitler ve daha özel kimyasallar dahil olmak üzere diğer ticari kimyasalların öncülü olarak kullanılır.

Metil Alkol (Metanol) Tanımlayıcı Bilgiler

 • CAS Numarası : 64-17-5
 • E-Kodu (Gıda) :
 • Beilstein Referansı : 1718733
 • ChemSpider : 682
 • EC Numarası : 200-578-6
 • PubChem ID : 702

Metil Alkol (Metanol) Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • Kimyasal Formülü : C2H6O
 • Molar Kütle : 46.069 g·mol−1
 • Dış Görünüş : Renksiz sıvı
 • Koku : Keskin
 • Yoğunluk : 0.78945 g/cm3 (20 °C)
 • Erime Noktası : −114.14 ± 0.03 °C (−173.45 ± 0.05 °F; 159.01 ± 0.03 K)
 • Kaynama Noktası : 78.23 ± 0.09 °C (172.81 ± 0.16 °F; 351.38 ± 0.09 K)
 • Suda çözünürlük ? : Evet
 • Çözünürlük : Suda
 • Buhar Basıncı : 5.95 kPa (20 °C)
 • Asitlik : 15.9 (H2O), 29.8 (DMSO)
 • Viskozite : 1.2 mPa·s (20 °C), 1.074 mPa·s (25 °C)

Metil Alkol (Metanol) Kullanım Alanları

Metil alkol, endüstride birçok alanda kullanılan önemli bir kimyasaldır. En yaygın kullanım alanları şunlardır:

 • Yakıt: Metanol, benzinin daha düşük sıcaklıklarda daha iyi yanmasını sağlamak için yakıtlara katkı maddesi olarak eklenir. Aynı zamanda, model uçak yakıtı olarak da kullanılır.
 • Boya ve vernik: Metil alkol, boya ve verniklerin inceltilmesi ve çözülmesi için kullanılır. Aynı zamanda, cila ve vernikler için bir bileşen olarak da kullanılır.
 • Plastik: Metil alkol, plastiklerin üretiminde bir hammadde olarak kullanılır. Aynı zamanda, plastiklerin yüzeyinde bir kaplama oluşturmak için kullanılır.
 • İlaç: Metil alkol, bazı ilaçların üretiminde bir bileşen olarak kullanılır. Aynı zamanda, bazı ilaçların tat ve kokularını değiştirmek için kullanılır.
 • Kağıt: Metil alkol, kağıt üretiminde bir hammadde olarak kullanılır. Aynı zamanda, kağıt hamurunun inceltilmesi ve çözülmesi için kullanılır.
 • Deterjan: Metil alkol, deterjanların üretiminde bir bileşen olarak kullanılır. Aynı zamanda, deterjanların yüzey aktifliğini artırmak için kullanılır.
 • Soğutucu: Metil alkol, soğutucular için bir bileşen olarak kullanılır. Aynı zamanda, soğutucuların akışkanlığını artırmak için kullanılır.
 • Enerji kaynağı: Metanol, bir yakıt olarak kullanılabilir. Yandığında, benzinden daha az hava kirliliği üretir.

Metanol, ayrıca aşağıdaki alanlarda da kullanılmaktadır:

 • Antifriz: Metil alkol, antifrizlerde bir bileşen olarak kullanılır. Aynı zamanda, antifrizlerin donma noktasını düşürmek için kullanılır.
 • Cam temizleyici: Metil alkol, cam temizleyicilerde bir bileşen olarak kullanılır. Aynı zamanda, camların daha kolay temizlenmesini sağlamak için kullanılır.
 • Fotoğrafçılık: Metil alkol, fotoğrafçılık filmlerinde bir çözücü olarak kullanılır. Aynı zamanda, fotoğrafçılık filmlerinin geliştirilmesi için kullanılır.
 • Yakıt hücreleri: Metil alkol, yakıt hücrelerinde bir yakıt olarak kullanılabilir. Yandığında, elektrik üretir.
 • Diğer endüstriyel uygulamalar: Metil alkol, diğer birçok endüstriyel uygulamada da kullanılmaktadır. Örneğin, kauçuk üretiminde, tekstil üretiminde ve kozmetik üretiminde kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) Tarihçesi

Metil alkol, tarih boyunca birçok farklı amaçla kullanılmış bir bileşiktir. İlk olarak 1661 yılında Robert Boyle tarafından odunun (şimşir) kuru damıtılmasıyla elde edilmiştir. Metil alkolün ilk kullanımlarından biri, mumyalama işlemindeydi. Eski Mısırlılar, mumyalama işleminde, ahşabın pirolizinden elde ettikleri metanol de dâhil olmak üzere bir madde karışımı kullandılar. Daha sonra “pyroxylic spirit” (“piroksilik alkol”) olarak bilinmeye başlandı. 1834’te Fransız kimyagerler Jean-Baptiste Dumas ve Eugene Peligot elemental bileşimini belirlediler.

 1. yüzyılda, metil alkolün endüstriyel kullanımları giderek arttı. Boya ve verniklerde çözücü olarak, ilaçlarda ve kozmetiklerde bileşen olarak kullanıldı. 19. yüzyılda, metil alkolün bir yakıt olarak kullanılabileceği keşfedildi.

 2. yüzyılda, metil alkolün üretiminde yeni yöntemler geliştirildi. Karbonmonoksit ve hidrojenin yüksek basınç altında yüksek sıcaklıklara maruz bırakılması ile metil alkol üretiminin maliyeti ve verimliliği önemli ölçüde iyileştirildi. Bu gelişme, metil alkolün daha yaygın olarak kullanımını sağladı.

Metil Alkol (Metanol) Üretimi

Metil alkol, endüstride birçok alanda kullanılan önemli bir kimyasaldır. Günümüzde, metil alkolün üretiminde iki ana yöntem kullanılır:

 • Odun damıtma: Bu yöntem, metil alkolün ilk olarak üretildiği yöntemdir. Odun, havasız ortamda yüksek sıcaklıklara maruz bırakılarak karbonmonoksit ve hidrojene dönüştürülür. Bu gazlar daha sonra bir katalizör kullanılarak metil alkole dönüştürülür.

 • Karbonmonoksit hidrojenasyon: Bu yöntem, metil alkolün endüstriyel üretiminde en yaygın kullanılan yöntemdir. Karbonmonoksit ve hidrojen, yüksek basınç altında ve yüksek sıcaklıklarda bir katalizör kullanılarak metil alkole dönüştürülür.

Odun damıtma yöntemi, metil alkolün daha düşük maliyetli bir şekilde üretilmesini sağlar. Ancak bu yöntem, çevresel açıdan daha az sürdürülebilirdir. Karbonmonoksit hidrojenasyon yöntemi ise, çevresel açıdan daha sürdürülebilirdir. Ancak bu yöntem, metil alkolün daha yüksek maliyetli bir şekilde üretilmesini sağlar.

Metil alkol üretiminde kullanılan katalizörler, metil alkolün verimini ve kalitesini önemli ölçüde etkiler. En yaygın kullanılan katalizörler, bakır, çinko ve demir oksitlerin alaşımlarından oluşur.

Metil alkol üretiminde, metil alkolün saflaştırılması da önemli bir aşamadır. Metil alkolün saflaştırılması, damıtma veya reçine adsorpsiyonu gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Metil Alkol (Metanol) Fiyatı

Metil Alkol (Metanol) Fiyatı, dünyanın her yerinde anlık ve bölgesel olarak değişkenlik göstermektedir. Güncel fiyat için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Metil Alkol (Metanol) Satışı (Yasal İzinler, Paketleme Vs.)

Metil Alkol (Metanol) Satışı, herhangi bir kısıtlama veya yasal izne tabii değildir.

Metil Alkol (Metanol) Satışı, firmamız hem yerli Metil Alkol (Metanol) hem de ithal Metil Alkol (Metanol) satışını yapmaktadır. Güncel Metil Alkol (Metanol) ürün bilgisi ve satışı için lütfen bizimle telefon. +90 850 242 0040 veya e-posta. info@dolarkimya.com.tr üzerinden iletişime geçiniz.

Metil Alkol (Metanol) Zararları

Metanol insanlar için oldukça toksiktir. 10 ml kadar küçük bir miktardaki saf metanol içildiğinde, optik sinirleri hasarladığından kalıcı körlüğe sebep olur. 30 ml kadar bir miktarın içilmesi ise ölümcüldür Ortalama ölümcül doz ise 100 ml’dir (vücut ağırlığının kg başına 1-2 ml saf metanol). Koku ve görünüm açısından etanol (içkilerde bulunan alkol) ile benzerliklerinden ötürü, ayırımlarını yapmak zordur.

Metanol iki mekanizma ile toksik olabilir. İlkinde, metanol (ağız yoluyla, solunum, deriden absorbe ederek vücuda alındığında), etanol zehirlenmesi gibi merkezî sinir sistemi (MSS) baskılayıcısı olarak ölümcül olabilir. İkincisi ise, toksikasyon sürecidir ve metanol, formik asite metabolize olur. Metanol, alkol dehidrojenaz (ADH) aracılığıyla formaldehite ve sonrasında formaldehit, aldehit dehidrojenaz (ALDH) aracılığıyla formik asite (format) dönüşür. ALDH ile dönüşüm tamdır, yani geride tespit edilebilecek formaldehit kalmaz. Format iyonları, mitokondriyal sitokrom c oksidazı engellediğinden ötürü toksiktir yani hücresel seviyede hipoksi söz konusudur. Ayrıca, metabolik asidoz gibi pek çok metabolik bozukluklara sebep olur.

Metanol zehirlenmesi, panzehiri olan etanol veya fomepizol ile tedavi edilebilir. Her iki bileşik, alkol dehidrojenazın metanol üzerine olan etkisini yarışmalı inhibisyon ile indirger. Bu şekilde metanol, toksik metabolitlere dönüşüm yerine böbrekler ile vücuttan atılır. Akabindeki tedavi, metabolik asidoz için sodyum bikarbonatın verilmesi ve metanol ile formatın kandan uzaklaştırılması için hemodiyaliz olabilir. Folinik asit/folik asit de formatın metabolize edilmesini kuvvetlendirmek açısından uygulanmaktadır.

Metanol zehirlenmesinin başlıca semptomları; MSS baskılanması, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, koordinasyon kaybı ve sersemlik hâlidir. Çok yüksek doların alınımı bilinç kaybı ve ölümle sonuçlanabilir. Bu belirtilerin 10-30 saat sonrasında görmede bulanıklık/kayıp ve asidoz gözlenir. Bu semptomlar, formatın toksik seviyede kanda birikiminden kaynaklanır ve solunum güçlüğüne neden olarak ölüm ile sonuçlanabilir.

Gıda metabolizması sonucundan üretilen ufak miktarlardaki metanol, zararsız olup hızlı ve tam bir şekilde metabolize edilir.

Metil Alkol (Metanol) İlk Yardım Tedbirleri

Metanol zehirlenmesi, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Metanol zehirlenmesine maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Metanol zehirlenmesine maruz kalan bir kişiye ilk yardım olarak şu adımlar uygulanabilir:

 1. Kişinin bilincini kontrol edin. Bilinçsizse, yan tarafına yatırın ve nefes alışverişini kontrol edin.
 2. Kişinin nefes alışverişi durmuşsa, ağızdan ağza solunum yapın veya bir AED (otomatik dış kalp masajı) kullanın.
 3. Kişiyi hareket ettirmeyin veya kusmasını sağlamayın.
 4. Zehirlenme merkezlerini arayın veya 112’yi arayın.

Zehirlenme merkezleri, metanol zehirlenmesi için gerekli tedaviyi sağlayabilir. Metanol zehirlenmesi için genellikle acil müdahale olarak antidot olarak fomepizol veya etanol verilir. Bu ilaçlar, metil alkolün vücutta metabolize edilmesini engeller ve hasarın önlenmesine yardımcı olur.

Metanol zehirlenmesi, erken müdahale ile bile ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, metanol zehirlenmesine maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Metanol zehirlenmesinden korunmak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Metil alkol içeren ürünleri içmeyin.
 • Metil alkol içeren ürünlerin etiketlerini dikkatlice okuyun.
 • Metil alkol içeren ürünleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 • Metil alkol içeren ürünleri elden çıkarırken dikkatli olun ve çevreye zarar vermeyin.

Metanol, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek tehlikeli bir bileşiktir. Bu nedenle, metil alkol ile ilgili riskler hakkında bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

Metil Alkol (Metanol) Güvenlik Önlemleri

Metanol çok yanıcıdır. Buharları havadan biraz daha ağırdır, seyahat edebilir ve tutuşabilir. Metanol yangınları kuru toz, karbondioksit, su spreyi veya alkole dayanıklı köpükle söndürülmelidir. Metanol alevleri günışığında görünmez.

Metil Alkol (Metanol) Diğer Adları

1. ethanol 109. Alcool ethylique [French] 217. Reagent Alcohol, 70% 325. Ethanol, ACS reagent, 99.8, 200 proof
2. ethyl alcohol 110. Ethanol, dehydrated 218. Reagent Alcohol, 80% 326. Ethanol, JIS first grade, 94.8-95.8%
3. alcohol 111. SY Fresh M 219. Reagent Alcohol, 95% 327. E1510
4. 64-17-5 112. Alkoholu etylowego [Polish] 220. (OEtH) 328. Ethanol, denatured, Spectrophotometric Grade
5. grain alcohol 113. Esumiru WK 88 221. ALCOHOL [II] 329. Ethanol, JIS special grade, 94.8-95.8%
6. Methylcarbinol 114. SDM No. 37 222. CH3CH2OH 330. FT-0625729
7. Ethyl hydrate 115. NSC 85228 223. Dehydrated ethanol (TN) 331. FT-0625731
8. Tecsol 116. Anhydrol PM 4085 224. ETHYLICUM [HPUS] 332. FT-0625732
9. Ethyl hydroxide 117. Alcoholum 225. Ethanol, standard for GC 333. FT-0668048
10. Algrain 118. Ethanolum 226. ALCOHOL [USP-RS] 334. Ethanol, >=99.5%, SAJ super special grade
11. Anhydrol 119. Ethyl alcohol, absolute 227. ALCOHOL [WHO-IP] 335. Reagent Alcohol, anhydrous, <=0.003% water
12. EtOH 120. Ethyl alcohol, anhydrous 228. ETHANOL [WHO-DD] 336. Reagent Alcohol, anhydrous, <=0.005% water
13. Hydroxyethane 121. Ethyl alcohol (Ethanol) 229. ETHANOL [WHO-IP] 337. C00469
14. Alkohol 122. Ethanol Vapor 230. bmse000297 338. D00068
15. Jaysol S 123. SD alcohol 23-hydrogen 231. CHEMBL545 339. Ethanol, >=99.5%, suitable for fluorescence
16. Potato alcohol 124. Ethyl alcohol, dehydrated 232. ETHANOL (ANHYDROUS) 340. Ethanol, Alcohol Reagent, anhydrous, denatured
17. 1-Hydroxyethane 125. Alcohol denatured 233. Ethanol, >=99.5% 341. InChI=1/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H
18. Ethanol 200 proof 126. Alcohol (ethyl) 234. Anhydrous ethanol (JP17) 342. SR-01000944357
19. Aethylalkohol 127. SDA 3A 235. ETHYL ALCOHOL [MI] 343. Ethanol, puriss. p.a., absolute, >=99.8% (GC)
20. Aethanol 128. Ru-Tuss Hydrocodone Liquid 236. Reagent Alcohol, for HPLC 344. SR-01000944357-1
21. Absolute ethanol 129. Alcohol, denatured 237. Ethanol, analytical standard 345. Ethanol, denatured (5 % IPA, 5 % n-propylacetate)
22. Alcool ethylique 130. EINECS 200-578-6 238. (CH2Me(OH)) 346. Reagent Alcohol, used for histology tissue preparation
23. etanol 131. Alcohol (USP) 239. Ethyl alcohol (DOT:OSHA) 347. Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, for molecular biology
24. Denatured alcohol 132. Alcohol determination–alcohol 240. SD 3A 348. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, >=99.5%
25. Denatured ethanol 133. EPA Pesticide Chemical Code 001501 241. Ru-Tuss Liquid (Salt/Mix) 349. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, for molecular biology
26. Fermentation alcohol 134. ABLYSINOL 242. Ethanol, USP, 99.5% 350. Ethanol 70%, denatured with 1% MEK, 1% IPA, 10 mg/L
27. Tecsol C 135. 100C.NPA 243. ETHYL ALCOHOL [FHFI] 351. Ethanol, absolute, >=99.8% (GC), sales not in Germany
28. Dehydrated ethanol 136. IMS 99 244. WLN: Q2 352. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, >=99.5%
29. Alcool etilico 137. Absolute ethyl alcohol 245. Ethanol, anhydrous, denatured 353. Reagent Alcohol, 70%, used for histology tissue preparation
30. Alcohol, ethyl 138. DTXSID9020584 246. Reagent Alcohol, ACS reagent 354. Reagent Alcohol, 80%, used for histology tissue preparation
31. Alcohol, diluted 139. UNII-3K9958V90M 247. ALCOHOL [ORANGE BOOK] 355. SM – Human Serum samples (Quantitative analyte selection)
32. Etanolo 140. CHEBI:16236 248. ALCOHOL,ETHYL [VANDF] 356. URN – Human Urine sample (Quantitative analyte selection)
33. Jaysol 141. Punctilious ethyl alcohol 249. B3324 [LANGUAL] 357. 1E37B0D2-6209-4B03-A57D-500F3223C2DA
34. Etylowy alkohol 142. 3K9958V90M 250. Ethanol, p.a., 99.8% 358. Alcohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
35. Alcohol dehydrated 143. Ethanol Absolute 251. Reagent Alcohol, reagent grade 359. Ethanol, >=99.5%, suitable for absorption spectrum analysis
36. Alkoholu etylowego 144. DTXCID30584 252. SDM No. 37 (Salt/Mix) 360. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, HPLC/spectrophotometric grade
37. Ethyl alcohol usp 145. HBN-1 COMPONENT ETHANOL 253. GTPL2299 361. Reagent Alcohol, 95%, Used for histology tissue preparation
38. Synasol 146. AVAGARD COMPONENT ALCOHOL 254. ANHYDROUS ETHANOL [JAN] 362. Ethanol, p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.9%
39. Alcohol, anhydrous 147. Ethanol-1-13C (9CI) 255. Ethanol, denatured (5% IPA) 363. Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, meets USP testing specifications
40. absolute alcohol 148. UNII-7528N5H79B 256. Alcohol dehydrated, >=85.0% 364. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ZerO2(TM), >=99.5%
41. Ethyl alcohol anhydrous 149. PM-6193-200 257. Ethanol 10mg/100mL in Water 365. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, meets USP testing specifications
42. Alcohol anhydrous 150. EC 200-578-6 258. Ethanol 20mg/100mL in Water 366. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 23A, contains Acetone
43. Dehydrated alcohol 151. ETHANOL COMPONENT OF HBN-1 259. Ethanol 25mg/100mL in Water 367. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 2B-3, contains Toluene
44. Ethylalcohol 152. ALCOHOL COMPONENT OF AVAGARD 260. Ethanol 30mg/100mL in Water 368. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 30, contains Methanol
45. Alcohol, dehydrated 153. NSC85228 261. Ethanol 40mg/100mL in Water 369. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 3A, contains Methanol
46. Denatured alcohol CD-5 154. NSC-85228 262. Ethanol 50mg/100mL in Water 370. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 23A, contains Acetone
47. Denatured alcohol SD-1 155. Ethylol 263. Ethanol 80mg/100mL in Water 371. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 2B-3, contains Toluene
48. Denatured alcohol CD-5a 156. B3324 264. Ethanol, technical grade, 93% 372. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 30, contains Methanol
49. Denatured alcohol SD-3a 157. Alcohol, Grain 265. Ethanol, technical grade, 99% 373. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 3A, contains Methanol
50. Denatured alcohol CD-10 158. Ethanol Anhydrous 266. CHEBI:17246 374. Alcohol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
51. Denatured alcohol SD-17 159. Ethanol; Dehydrated Alcohol 267. Ethanol, 95.1-96.9% 375. Dehydrated Alcohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
52. Denatured alcohol SD-28 160. EOH 268. Ru-Tuss Expectorant (Salt/Mix) 376. Ethanol standards 10% (v/v), 10 % (v/v) in H2O, analytical standard
53. Denatured alcohol SD-30 161. Sekundasprit 269. ALCOHOL, DEHYDRATED [II] 377. Ethanol, absolute, for gradient elution, sales not in Germany, >=99.9%
54. Denatured alcohol SD-13a 162. MFCD00003568 270. ALCOHOLUM [WHO-IP LATIN] 378. Ethanol, absolute, for HPLC, sales not in Germany1, >=99.8% (GC)
55. Denatured alcohol SD-23a 163. Ethanol denatured 271. ETHANOLUM [WHO-IP LATIN] 379. Ethanol, absolute, semiconductor grade PURANAL(TM) (Honeywell 17826)
56. Denatured alcohol SD-39b 164. Ethanol, Anhydrous 272. Ethanol 100mg/100mL in Water 380. Ethyl alcohol, Pure, 140 proof, Excise Tax-free, Permit for use required
57. Denatured alcohol SD-39c 165. 42845-45-4 273. Ethanol 110mg/100mL in Water 381. Ethyl alcohol, Pure, 160 proof, Excise Tax-free, Permit for use required
58. Denatured alcohol SD-40m 166. ETHANOL, ANHYDROUS (EP MONOGRAPH) 274. Ethanol 150mg/100mL in Water 382. Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, ACS spectrophotometric grade, 95.0%
59. Spirt 167. ETHANOL, ANHYDROUS [EP MONOGRAPH] 275. Ethanol 200mg/100mL in Water 383. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 2B-4, contains Heptanes
60. Ethanol, undenatured 168. Lux 276. Ethanol 300mg/100mL in Water 384. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 2B-4, contains n-Heptane
61. SD Alchol 23-hydrogen 169. Ethanol (9CI) 277. Ethanol 400mg/100mL in Water 385. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 2B-5, contains n-Hexane
62. Alcare Hand Degermer 170. ETHANOL IN ALCOHOLIC BEVERAGES (IARC) 278. Ethanol 500mg/100mL in Water 386. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 35A, contains Ethyl acetate
63. Alkohol [German] 171. ETHANOL IN ALCOHOLIC BEVERAGES [IARC] 279. Ethyl alcohol (6CI,7CI,8CI) 387. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 3C, contains Isopropanol
64. Aethanol [German] 172. 68476-78-8 280. ALCOHOL,DEHYDRATED [VANDF] 388. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 2B-4, contains Heptanes
65. Etanolo [Italian] 173. ALCOHOL DENAT. 281. Ethanol, technical grade, 93.8% 389. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 2B-4, contains n-Heptane
66. Alcohol (ethyl alcohol) 174. ALCOHOL 5% IN DEXTROSE 5% 282. Ethanol, technical grade, 99.5% 390. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 2B-5, contains n-Hexane
67. Ethyl alcohol & water, 5% 175. Athylalkohol 283. ALCOHOL, DEHYDRATED [VANDF] 391. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 35A, contains Ethyl acetate
68. Hinetoless 176. Athanol 284. DEHYDRATED ALCOHOL [USP-RS] 392. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 3C, contains Isopropanol
69. Ethicap 177. 10 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 10 mg/dL in Water 285. Ethanol, >=99.5%, for HPLC 393. Alcohol Determination-Alcohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
70. Thanol 178. 100 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 100 mg/dL in Water 286. STR05604 394. Dehydrated Alcohol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
71. NCI-C03134 179. 125 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 125 mg/dL in Water 287. Aqueous Ethanol – 50mg / 100ml 395. Ethanol Calibration Kit, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
72. Ethyl alcohol & water, 10% 180. 15 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 15 mg/dL in Water 288. Aqueous Ethanol – 67mg / 100ml 396. Ethanol, absolute, reag. ISO, reag. Ph. Eur., >=99.8% (GC), liquid (clear, colorless)
73. Ethyl alcohol & water, 20% 181. 150 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 150 mg/dL in Water 289. Tox21_202510 397. Ethanol, puriss. p.a., ACS reagent, absolute alcohol, without additive, A15 o1, >=99.8%
74. Ethyl alcohol & water, 30% 182. 160 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 160 mg/dL in Water 290. STL264245 398. Ethanol, puriss., meets analytical specification of Ph.??Eur., BP, 96% (v/v)
75. Ethyl alcohol & water, 40% 183. 170 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 170 mg/dL in Water 291. Ethanol 2000 microg/mL in Methanol 399. Ethanol, puriss., meets analytical specification of Ph.??Eur., BP, 96.0-97.2%
76. Ethyl alcohol & water, 50% 184. 20 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 20 mg/dL in Water 292. Ethanol, 95.0%, (190 proof) 400. Ethanol-10, 10 mg/dL in H2O, pack of 10 x 1.2 mL ampules, certified reference material
77. Ethyl alcohol & water, 60% 185. 200 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 200 mg/dL in Water 293. Ethanol, p.a., ACS reagent, 96% 401. Ethanol-150, 150 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
78. Ethyl alcohol & water, 70% 186. 25 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 25 mg/dL in Water 294. Ethanol, tested according to Ph.Eur. 402. Ethanol-25, 25 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
79. Ethyl alcohol & water, 80% 187. 250 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 250 mg/dL in Water 295. Ethanol, USP, 70.0-72.0% 403. Ethanol-300, 300 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
80. Ethyl alcohol & water, 95% 188. 300 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 300 mg/dL in Water 296. Ethanol, USP, 94.9-96.0% 404. Ethanol-40, 40 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
81. Ethyl alcohol & water, 96% 189. 40 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 40 mg/dL in Water 297. AKOS009104571 405. Ethanol-50, 50 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
82. Desinfektol EL 190. 400 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 400 mg/dL in Water 298. Ethanol solutions (UN 1170)(DOT) 406. Ethanol-500, 500 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
83. Ethyl alc 191. 50 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 50 mg/dL in Water 299. 7528N5H79B 407. Ethanol-80, 80 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
84. Ethylalcohol [Dutch] 192. 500 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 500 mg/dL in Water 300. Aqueous ethanol – 107 mg / 100ml 408. Ethanol-80, 80 mg/dL in H2O, ampule of 5 x 5 mL, certified reference material
85. Anhydrous ethanol 193. 600 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 600 mg/dL in Water 301. Aqueous ethanol – 80 mg / 100 mL 409. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 39C, contains Diethyl phthalate
86. Ethyl alcohol and water 194. 70 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 70 mg/dL in Water 302. DB00898 410. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 39C, contains Diethyl phthalate
87. Alcohol, Absolute 195. 700 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 700 mg/dL in Water 303. Ethanol 10000 microg/mL in Methanol 411. Ethanol, absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), >=98% (GC)
88. FEMA Number 2419 196. 80 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 80 mg/dL in Water 304. Ethanol, absolute, >=99.8% (GC) 412. Ethanol, absolute, semiconductor grade PURANAL(TM) (Honeywell 17833), sales not in Germany, >=99.8% (vol.)
89. Alcohol [USP] 197. 90 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 90 mg/dL in Water 305. Ethanol, UV HPLC spectroscopic, 95% 413. Ethanol, BioUltra, for molecular biology, >=99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
90. Ethanol [JAN] 198. diluted Alcohol 306. UN 1170 414. Ethanol, puriss., over molecular sieve (H2O <=0.01%), absolute alcohol, without additive, A15 o1, >=99.8%
91. Ethyl alcohol, undenatured 199. Ethanol in alcoholic beverages 307. CAS-64-17-5 415. Ethanol, purum, absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1, >=99.8% (based on denaturant-free substance)
92. C2H5OH 200. Vodka 308. Ethanol, denatured, (UK IDA standard) 416. Ethanol, purum, absolute ethanol, denaturated with 2% 2-butanone, A15 MEK1, >=99.8% (based on denaturant-free substance)
93. Ethylicum 201. Alcohol,sda 309. Ethanol, SAJ first grade, >=99.5% 417. Ethanol, purum, absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1, >=99.8% (based on denaturant-free substance)
94. alcohol etilico 202. ethanol- 310. USEPA/OPP Pesticide Code: 001501 418. Ethanol-100 (10 ampules/kit), 100 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
95. Edible alcohol 203. CDA 19 311. Aqueous ethanol – 200 mg / 100 mL 419. Ethanol-100 (5 ampules/kit), 100 mg/dL in H2O, ampule of 5 x 5 mL, certified reference material
96. Alcohol,ethyl 204. Sd alcohol 312. Ethanol, JIS special grade, >=99.5% 420. Ethanol-20 (10 ampules/kit), 20 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
97. Caswell No. 430 205. Alcohol,denatured 313. Ethanol, p.a., ACS reagent, 95.0% 421. Ethanol-20 (5 ampules/kit), 20 mg/dL in H2O, ampule of 5 x 5 mL, certified reference material
98. Infinity Pure 206. undenatured Ethanol 314. Ethanol, technical grade, 92.6-93.8 422. Ethanol-200 (10 ampules/kit), 200 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
99. Aethylalkohol [German] 207. AHD 2000 315. NCGC00091458-01 423. Ethanol-200 (5 ampules/kit), 200 mg/dL in H2O, ampule of 5 x 5 mL, certified reference material
100. HSDB 82 208. SDA 40-2 316. NCGC00091458-02 424. Ethanol-400 (10 ampules/kit), 400 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
101. CCRIS 945 209. Alcohol 95% 317. NCGC00260059-01 425. Ethanol-400 (5 ampules/kit), 400 mg/dL in H2O, ampule of 5 x 5 mL, certified reference material
102. Anhydrous alcohol 210. Alcohol 190 proof 318. Reagent Alcohol, spectrophotometric grade 426. Ethyl alcohol, Pure, 140 proof, meets water USP testing specifications, Excise Tax-free, Permit for use required
103. Ethyl alcohol in alcoholic beverages 211. CDA 19-200 319. 68475-56-9 427. Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, ACS reagent, meets USP testing specifications, Excise Tax-free, Permit for use required
104. Alcohol,dehydrated 212. ALCOHOL [VANDF] 320. 8000-16-6 428. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, meets USP testing specifications, Excise Tax-free, Permit for use required
105. FEMA No. 2419 213. ALCOHOL [HSDB] 321. 8024-45-1 429. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 40 (40-2), contains 0.14 % (v/v) tert-Butyl alcohol and Brucine sulfate
106. AI3-01706 214. ALCOHOL [INCI] 322. DEHYDRATED ALCOHOL [USP MONOGRAPH] 430. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 40B, contains tert-Butyl alcohol and denatonium benzoate
107. Alcool etilico [Italian] 215. Ethanol, 99.8% 323. Q153 431. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 40 (40-2), contains 0.14 % (v/v) tert-Butyl alcohol and Brucine sulfate
108. Etylowy alkohol [Polish] 216. Ethanol, technical grade 324. Ethanol, absolute, for HPLC, >=99.8% 432. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 40B, contains tert-Butyl alcohol and denatonium benzoate

Bir yanıt yazın