WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Dolar Kimya olarak, veri sorumlusu sıfatıyla web sitemizde bulunan iletişim formunun doldurulması ile topladığımız kişisel verilerinizi; ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinin karşılanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının e bendindeki “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanmak suretiyle işlenecektir.

Kimlik ve iletişim kategorilerindeki kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için tedarikçilerimiz ile paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenecektir.

Bununla birlikte; kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgileriniz, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek adına yetkili özel hukuk tüzel kişisi ile paylaşılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız taleplerinizi, Şirketimizin Oruçreis Mah. Giyimkent Sitesi 3. Sokak D: 7A Esenler/İstanbul posta adresine yazılı olarak veya kvkk@dolarkimya.com.tr elektronik posta adresine elektronik ortamda iletebilirsiniz.

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AÇIK RIZA METNİ

Dolar Kimya Web Sitesi İletişim Formu Aydınlatma Metni kapsamında kimlik ve iletişim kategorilerindeki kişisel verilerimin, pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası amacıyla; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerime, kullanım alışkanlıklarıma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilmesi için işlenmesini ve bu kapsamda aşağıda belirtilen iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu amaçla Şirket’in hizmet aldığı tedarikçilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.