MADDE 1 – TARAFLAR
1.1 – Markası olan Dolar Kimya’nın www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ercan BORA (Bundan böyle “Dolar Kimya” olarak anılacaktır.)

1.2 – www.dolarkimya.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu Dolar Kimya’nın sahip olduğu e-ticaret internet sitesi www.dolarkimya.com.tr’dan üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesinin üyesi olmak için kayıt formumuzu doldurmanız ve Dolar Kimya Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Üye, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak internet sitesi ile herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Dolar Kimya Üyelik Sözleşmesi’ne uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.

MADDE 4 – HİZMETLERİN TANIMI
Dolar Kimya sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesinden alışveriş yapma imkanına sahip olur.

MADDE 5 – KATKI DÜNYASI ÜYELİK SİSTEMİ
5.1 – Üye’nin belirlediği “şifre” sadece üye tarafından bilinir. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamen üye’nin sorumluluğundadır. Dolar Kimya, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

5.2 – Dolar Kimya, üyelik işlemi esnasında “Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda; üye’nin kayıtlı e-posta adresine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonuna bilgilendirme kısa mesajları gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üyenin, dilediği zaman e-posta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri almaktan vazgeçme veya yeniden başlatma hakkı bulunmaktadır. “Hesabım” bölümünde “Kişisel Bilgilerim”kısmından “Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum” seçeneğini seçebilir veya iptal edebilir.

MADDE 6 – ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1 – Üye, www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Dolar Kimya’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.2 – Dolar Kimya, www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesi yazılım ve tasarımının mülkiyetine sahiptir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye veya 3.şahıslar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başka şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

6.3 – Üye, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.4 – Üye, e-posta adresi olarak kullanılabilecek adresleri genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını kabul ve taahhüt eder.

6.5 – Üye, kurallara aykırı davrandığı takdirde Dolar Kimya’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üye’nin üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.6 – Üye, www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesi üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ve/veya hesaba havale yoluyla yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, üye alışveriş yaptığı kredi kartının kendisine ait olduğunu aksi taktirde doğacak maddi, manevi ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 – KATKI DÜNYASI’NA VERİLEN YETKİLER
7.1 – Dolar Kimya, www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesinde; satışa sunulan ürünlerin veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir.

7.2 – Dolar Kimya herhangi bir zamanda www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Dolar Kimya’nın Üye’lerin veya 3. şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7.3 – Dolar Kimya, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayınlandığı tarihten itibaren tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

7.4 – Dolar Kimya kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

7.5 – Dolar Kimya’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Dolar Kimya’na aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Dolar Kimya hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

7.6. – www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesindeki bilgiler, görseller ve bağlantılar bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler hiçbir şekilde bir hastalığı teşhis, tedavi ya da engelleme amacı içermez. Ürünlerin kullanımından doğabilecek riskler ve kullanım önerileri yetkili kurum ve kuruluşlardan edinilebilir. Dolar Kimya,www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesindeki bilgi, görsel ve bağlantıların yanlış değerlendirilmesinden ve ürünün amacı dışında kullanmasından doğan zararlardan sorumlu değildir.

MADDE 8 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
8.1 – Dolar Kimya, www.dolarkimya.com.tr alan adlı e-ticaret internet sitesi üzerinden üye’lerin ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı – soyadı, e-posta adresi, cinsiyeti, telefon numarası, doğum tarihi ve adresi gibi üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

8.2 – Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

8.3 – Ödeme adımında istenen kredi kartı bilgileriniz direkt olarak bankaya iletilmekte; tüm işlemler müşteri ve banka arasında gerçekleşmektedir. Bu bilgiler hiçbir şekilde site tarafından görüntülenememekte ve kaydedilmemektedir.

MADDE 9 – ÜCRETLENDİRME

Dolarkimya.com.tr tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TÜRK LİRASI (TL) olarak ifade edilmiş olup, fiyatlara KDV dahildir.

MADDE 10 – VERGİLENDİRME
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Dolar Kimya şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

MADDE 11 – KATKI DÜNYASI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Dolar Kimya defter kayıtlarıyla ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Dolar Kimya kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 – UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

MADDE 13 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu Dolar Kimya Üyelik Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK
Dolar Kimya Üyelik sözleşmesi, üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiğini gösterir. İşbu Sözleşme üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

MADDE 15 – FESİH
Dolar Kimya dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Dolar Kimya, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (E-posta vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.