Formik Asit

Formik Asit, Metanoik asit olarak da bilinen ve CH2O2 formülüne sahip tek karbonlu karboksilik asittir. Formik asit, keskin bir kokuya sahip renksiz bir sıvı olarak görünür. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle en basit karboksilli asit özelliği taşır. Hem aldehit hem de karboksilik asit özelliğine sahiptir.

Formik Asit Tanımlayıcı Bilgiler

 • CAS Numarası : 64-18-6
 • Beilstein Referansı : 1209246
 • ChemSpider : 278
 • EC Numarası : 200-579-1
 • PubChem ID : 284

Formik Asit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • Kimyasal Formülü : CH2O2
 • Molar Kütle : 46.025 g·mol−1
 • Dış Görünüş : Renksiz dumanlı sıvı
 • Koku : Keskin, nüfuz edici
 • Yoğunluk : 1.220 g/mL
 • Erime Noktası : 8.4 °C (47.1 °F; 281.5 K)
 • Kaynama Noktası : 100.8 °C (213.4 °F; 373.9 K)
 • Suda çözünürlük ? : Karışabilir
 • Çözünürlük : Eter, aseton, etil asetat, gliserol, metanol, etanol ile karışabilir Benzen, toluen, ksilenlerde kısmen çözünür
 • Buhar Basıncı : 35 mmHg (20 °C)
 • Asitlik : 3.745
 • Viskozite : 1.57 cP @ 268 °C

Formik Asit Kullanım Alanları

 • Formik asidin önemli bir kullanımı, hayvancılık yemlerinde bir koruyucu ve anti bakteriyel madde olarak kullanılır.
 • Laktik asidin fermantasyonunu arttırmak ve bütirik asit oluşumunu engellemek için silaja (taze saman dahil) uygulanır
 • Kireç çözücü ve tuvalet klozet temizleyicisi gibi çeşitli temizlik ürünleri için mineral asitlerin yerine formik asit de kullanılır .
 • Tekstil sektöründe boyama ve finishnig işlemleri sırasında.
 • Formik asit uygulamasının siğiller için etkili bir tedavi olduğu bildirilmiştir.
 • Esterler, formiyatlar gibi çeşitli kimyevi maddenin imalatında.
 • HPLC ve kılcal elektroforezde uçucu bir pH düzenleyici olarak kullanılır.
 • Soğutucu üretiminde kullanılır.
 • Çamaşır temizleme fabrikalarında.
 • Zirai mücadele ilaçlarının üretiminde.
 • Elektrolizle metal kaplama sanayinde solventi olarak kullanılır.
 • Formik asit, lehimlemede potansiyel bir uygulamaya sahiptir. Oksit katmanlarını azaltma kapasitesi nedeniyle, lehimin ıslanabilirliğini artırmak için formik asit gazı bir oksit yüzeyine püskürtülebilir.
 • Kozmetik sektöründe lak üretiminde
 • Deri sanayinde hayvan derisi işleme, tabaklama, tüy temizleme, koyulaştırma gibi işlemlerde
 • Ayna üretiminde
 • Prezervatif üretiminde
 • Tıpta lokal anestezilerde
 • Matbaa sektöründe mürekkep imalinde
 • Parke cilası üretiminde
 • Ekmek mayası üretiminde
 • Formaldehit üretiminde
 • Sunta imali gibi çeşitli üretimlerde solvent olarak kullanılır.

Formik Asit Tarihçesi

Bazı simyacılar ve doğa bilimciler, karınca tepelerinin asidik bir buhar yaydığının 15. yüzyılda farkındaydılar. Bu maddenin izolasyonunu (çok sayıda karıncanın damıtılmasıyla) tanımlayan ilk kişi, 1671’de İngiliz doğa bilimci John Ray’di.

Karıncalar saldırı ve savunma amacıyla formik asit salgılarlar. Formik asit ilk olarak Fransız kimyacı Joseph Gay-Lussac tarafından hidrokiyanik asitten sentezlendi. 1855 yılında, başka bir Fransız kimyager Marcellin Berthelot, bugün kullanılan işleme benzer bir karbon monoksit sentezi geliştirdi.

Formik asit uzun zamandır kimya endüstrisinde çok az ilgi gören bir kimyasal bileşik olarak görülüyordu. Bununla birlikte, 1960’ların sonlarında, asetik asit üretiminin bir yan ürünü olarak önemli miktarlar elde edilebilir hale geldi. Artık hayvan yemlerinde koruyucu ve antibakteriyel olarak artan bir kullanım bulmaktadır.

Formik Asit Üretimi

Güçlü bir baz varlığında metanol ve karbon monoksit birleştirildiğinde, sonuç kimyasal denkleme göre metil formattır:

CH3OH + CO → HCO2CH3

Endüstride bu reaksiyon, yüksek basınçta sıvı fazda gerçekleştirilir. Tipik reaksiyon koşulları 80 °C ve 40 atm’dir. En yaygın kullanılan baz sodyum metoksittir. Metil formatın hidrolizi formik asit üretir:

HCO2CH3 + H2O → HCOOH + CH3OH

Metil formatın verimli hidrolizi büyük miktarda su gerektirir. Bazı yollar, daha sonra sülfürik asit ile hidrolize edilen formamit verecek şekilde önce metil formatı amonyak ile işleyerek dolaylı olarak ilerler:

HCO2CH3 + NH3 → HC(O)NH2 + CH3OH

2 HC(O)NH2 + 2H2O + H2SO4 → 2HCO2H + (NH4)2SO4

Bu yaklaşımın bir dezavantajı, amonyum sülfat yan ürününü bertaraf etme ihtiyacıdır. Bu sorun, bazı üreticilerin formik asidi doğrudan hidrolizde kullanılan fazla sudan ayırmak için enerji açısından verimli yöntemler geliştirmesine yol açmıştır. BASF tarafından kullanılan bu proseslerden birinde formik asit, organik bir baz ile sıvı-sıvı ekstraksiyonu yoluyla sudan çıkarılır.

Formik Asit Fiyatı

Formik Asit Fiyatı, dünyanın her yerinde anlık ve bölgesel olarak değişkenlik göstermektedir. Güncel fiyat için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Formik Asit Satışı (Yasal İzinler, Paketleme Vs.)

Formik Asit Satışı, herhangi bir kısıtlama veya yasal izne tabii değildir.

Formik Asit Satışı, firmamız hem yerli Formik Asit hem de ithal Formik Asit satışını yapmaktadır.

Güncel Formik Asit ürün bilgisi ve satışı için lütfen bizimle telefon. +90 850 242 0040 veya e-posta. info@dolarkimya.com.tr üzerinden iletişime geçiniz.

Formik Asit Zararları

Formik asit düşük toksisiteye sahiptir. Konsantre formik asit cildi aşındırabilir. Formik asit, metil alkol zehirlenmelerinde formaldehit ile birlikte metanolün metabolitidir. Optik sinirleri hasarlayan şey formik asittir. %85’lik derişime sahip formik asit yanıcıdır.

Formik Asit İlk Yardım Tedbirleri

Göz teması

 • Derhal bol su ile en az 30 dakika, üst ve alt göz kapaklarını kaldırarak.
 • Takılmış lensler varsa onları çıkartın.
 • Tıbbi yardım alın.

Ten teması

 • Kirlenmiş giysileri hızla çıkarın. Hemen yıkayın bol miktarda sabun ve su ile kirlenmiş cilt. Tıbbi yardım alın.

Soluma

 • Kişiyi ortamdan uzaklaştırın.
 • Aşağıdaki durumlarda kurtarıcı nefes almaya başlayın (evrensel önlemleri kullanarak) solunum durmuştur ve kalp hareketi durmuşsa CPR.
 • 24 ila 48 saat tıbbi gözlem önerilir. akciğer ödemi gecikebileceğinden aşırı maruz kalma.

Bir yanıt yazın