Mono Etilen Glikol (MEG, Antifriz)

Mono Etilen Glikol (MEG, Antifriz), Etilen glikol, ya da 1,2-etandiol, olarakta bilinen (CH2OH)2, kimyasal formülüne sahip Kokusuz, renksiz, tatlı tatta olup orta düzeyde toksiktir. Esas olarak iki amaçla, poliester elyaf üretiminde hammadde olarak ve antifriz formülasyonları için kullanılır.

Mono Etilen Glikol Tanımlayıcı Bilgiler

 • CAS Numarası : 107-21-1
 • Beilstein Referansı : 505945
 • ChemSpider : 13835235
 • EC Numarası : 203-473-3
 • PubChem ID : 174

Mono Etilen Glikol Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • Kimyasal Formülü : C2H6O2
 • Molar Kütle : 62.068 g·mol−1
 • Dış Görünüş : Berrak, renksiz sıvı
 • Koku : Kokusuz
 • Yoğunluk : 1.1132 g/cm3
 • Erime Noktası : −12.9 °C (8.8 °F; 260.2 K)
 • Kaynama Noktası : 197.3 °C (387.1 °F; 470.4 K)
 • Suda çözünürlük ? : Çözünür
 • Çözünürlük : Çoğu organik çözücüde çözünür
 • Buhar Basıncı : 0.06 mmHg (20 °C)
 • Asitlik :
 • Viskozite : 

Mono Etilen Glikol Kullanım Alanları

Soğutma Sıvısı
Etilen glikolün başlıca kullanımı, örneğin otomobillerde ve kişisel bilgisayarlarda soğutucu veya antifriz olarak kullanılır. Düşük donma noktası nedeniyle, ön camlar ve uçaklar için buz çözme sıvısı olarak da kullanılır. Etilen glikol ayrıca, soğutma grubunu veya hava işleyicilerini dışarıya yerleştiren soğutulmuş sulu klima sistemlerinde veya suyun donma sıcaklığının altına soğutması gereken sistemlerde yaygın olarak kullanılır.

Üretme
Etilen glikol, alkolsüz içecekler için plastik şişeler yapmak için kullanılan polietilen tereftalat dahil olmak üzere polyester elyaf ve reçinelerin imalatı için plastik endüstrisinde giderek daha önemli hale geldi. Etilen glikolün antifriz özellikleri, onu biyolojik doku ve organların düşük sıcaklıkta korunması için vitrifikasyon karışımlarının önemli bir bileşeni haline getirmiştir.

Etilen glikolün küçük kullanımları, 1,4-dioksan üretiminde kimyasal bir ara ürün olarak ve kişisel bilgisayarlar için sıvı soğutma sistemlerinde korozyonu önlemek için bir katkı maddesi olarak kapasitörlerin üretimini içerir.

Kimya
Etilen glikol, organik sentezde karbonil grupları için bir koruma grubu olarak da kullanılabilir. Bir keton veya aldehitin etilen glikol ile reaksiyona sokulması, asit katalizörüyle (örneğin, p-toluensülfonik asit; BF3.Et2O), bazlara ve diğer nükleofillere dirençli bir siklik asetal – bir 1,3-dioksolan verir. 1,3-dioksolan koruma grubu daha sonra örn. daha fazla asit hidrolizi ile.Bu örnekte izoforon, orta verimde p-toluensülfonik asit ile etilen glikol kullanılarak korunmuştur. Dengeyi sağa kaydırmak için su azeotropik damıtma ile uzaklaştırıldı.

Laboratuvar kullanımı
Etilen glikol, laboratuvarlarda çözeltideki proteinleri çökeltmek için yaygın olarak kullanılır. Bu genellikle fraksiyonlama, saflaştırma ve/veya kristalizasyonda bir ara adımdır. Fonksiyonel grupları organik sentez sırasında reaksiyona girmekten korumak için kullanılabilir. İşlevsel grubu orijinal bileşimine geri döndürmek için sadece su ve asit ekleyin.

Etilen glikol, okullarda, sıklıkla diseksiyon sırasında örnekler için koruyucu olarak yaygın olarak kullanılır. Formaldehitten daha güvenli olduğu söyleniyor, ancak güvenliği sorgulanabilir.

Diğer uygulamalar
Etilen glikolün yüksek kaynama noktası ve suya olan ilgisi onu doğal gaz üretimi için ideal bir kurutucu yapar. Tarlada, fazla su buharı genellikle glikol dehidrasyonu ile giderilir. Etilen glikol bir kulenin tepesinden aşağı doğru akar ve aşağıdan yükselen su buharı ve hidrokarbon gazları karışımını karşılar. Glikol, su buharını kimyasal olarak uzaklaştırarak kulenin tepesinden kuru gazın çıkmasına izin verir. Glikol ve su ayrılır ve glikol kuleden geri döner.

Suyu uzaklaştırmak yerine Etilen glikol, hidratların oluştuğu sıcaklığı düşürmek için de kullanılabilir. Hidrat bastırma için kullanılan glikolün (mono-etilen glikol) saflığı tipik olarak %80 civarındayken, dehidrasyon için kullanılan glikolün (tri-etilen glikol) saflığı tipik olarak %95-99+’dır. Ayrıca, hidrat baskılaması için enjeksiyon hızı, bir glikol dehidrasyon kulesindeki sirkülasyon hızından çok daha düşüktür.

Bazı aşıların üretiminde de etilen glikol kullanılmaktadır, ancak bu enjeksiyonlarda kendisi mevcut değildir. Ayakkabı cilasında ve ayrıca bazı mürekkep ve boyalarda küçük (% 1-2) bir bileşen olarak kullanılır. Etilen glikol, hem önleyici hem de olaydan sonra bir tedavi olarak, ahşap için bir çürüme ve mantar tedavisi olarak bazı kullanımlar gördü. Müzelerde sergilenmek üzere kısmen çürümüş ahşap nesneleri işlemek için birkaç durumda kullanılmıştır. Bu biridir

Mono Etilen Glikol Tarihçesi

Etilen glikol ilk olarak 1859’da Fransız kimyager Charles-Adolphe Wurtz tarafından hazırlandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında soğutucu ve patlayıcılarda bileşen olarak küçük ölçekte üretildi. Yaygın endüstriyel üretim, sentezindeki bir bileşen olan etilen oksidin ucuza temin edilebildiği 1937’de başladı.

İlk tanıtıldığında uçak tasarımında küçük bir devrim yarattı çünkü motor soğutma sıvısı olarak su yerine kullanıldığında, daha yüksek kaynama noktası daha yüksek sıcaklıklarda çalışan daha küçük radyatörlere izin veriyordu. Etilen glikolün yaygın olarak bulunmasından önce, birçok uçak üreticisi, yüksek basınçlı su kullanan evaporatif soğutma sistemlerini kullanmayı denedi. Her zaman, bunların oldukça güvenilmez olduğu ortaya çıktı ve savaşta kolayca hasar gördüler çünkü uçakta büyük miktarda yer kapladılar ve burada kolayca silahla vuruldular.

Mono Etilen Glikol Üretimi

Etilen glikol, ara etilen oksit yoluyla etilenden üretilir. Etilen oksit, kimyasal denkleme göre etilen glikol üretmek için suyla reaksiyona girer

C2H4O + H2O → HOCH2CH2OH

Bu reaksiyon, asitler veya bazlar tarafından katalize edilebilir veya yüksek sıcaklıklarda nötr pH’ta meydana gelebilir. Etilen glikolün en yüksek verimleri, çok fazla su bulunan asidik veya nötr pH’ta meydana gelir. Bu koşullar altında, %90’lık etilen glikol verimleri elde edilebilir. Başlıca yan ürünler etilen glikol oligomerleri dietilen glikol, trietilen glikol ve tetraetilen glikoldür.

Bu molekül, Hollis ve arkadaşları tarafından uzayda gözlemlenmiştir.

Mono Etilen Glikol Fiyatı

Mono Etilen Glikol Fiyatı, dünyanın her yerinde anlık ve bölgesel olarak değişkenlik göstermektedir. Güncel fiyat için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Mono Etilen Glikol Satışı (Yasal İzinler, Paketleme Vs.)

Mono Etilen Glikol Satışı, herhangi bir kısıtlama veya yasal izne tabii değildir.

Mono Etilen Glikol Satışı, firmamız hem yerli Mono Etilen Glikol hem de ithal Mono Etilen Glikol satışını yapmaktadır.

Güncel Mono Etilen Glikol ürün bilgisi ve satışı için lütfen bizimle telefon. +90 850 242 0040 veya e-posta. info@dolarkimya.com.tr üzerinden iletişime geçiniz.

Mono Etilen Glikol Zararları

Etilen glikol, yutulduğunda memelilerde nispeten yüksek toksisiteyi sahiptir, kabaca metanol ile eşittir ve oral LDLo = insanlar için 786 mg/kg’dır. En büyük tehlike, çocukları ve hayvanları çekebilen tatlı tadından kaynaklanmaktadır. Yutulması sonucunda, etilen glikol glikolik aside oksitlenir ve bu da toksik olan okzalik aside oksitlenir. Bu ve toksik yan ürünleri önce merkezî sinir sistemini, sonra kalbi ve son olarak da böbrekleri etkiler. Yeterli miktarda yutulması, tedavi edilmediği takdirde ölümcüldür.

Etilen glikol yerine propilen glikol içeren otomotiv kullanımına yönelik antifriz ürünleri mevcuttur. Safsızlıklardan dolayı endüstriyel propilen glikol, etilen glikol kadar lezzetli olmadığından ve vücutta metabolizma ve egzersizin normal bir ürünü olan laktik aside dönüştürüldüğünden, genellikle kullanımlarının daha güvenlidir.

Çevreye Etkileri

Etilen glikol, yüksek üretim hacimli bir kimyasaldır; havada yaklaşık 10 günde, suda veya toprakta birkaç hafta içinde parçalanır. Çevreye, özellikle pistler ve uçaklar için buz çözücü maddelerde kullanıldığı havaalanlarında, etilen glikol içeren ürünlerin dağılması yoluyla girer.

Etilen glikolün uzun süreli düşük dozları toksisite göstermezken, neredeyse öldürücü dozlarda (günde ≥1000 mg/kg) etilen glikol bir teratojen görevi görür. “Oldukça kapsamlı bir veri tabanına dayanarak, tüm maruz kalma yollarıyla sıçanlarda ve farelerde iskelet varyasyonlarına ve malformasyonlarına neden olur.” Bu molekül uzayda gözlemlenmiştir.

Mono Etilen Glikol İlk Yardım Tedbirleri

İlk tedavi, hastanın stabilize edilmesi ve midenin dekontaminasyonundan oluşur. Etilen glikol hızla emildiğinden, mide dekontaminasyonunun fayda sağlaması için alımdan hemen sonra yapılması gerekir. Etilen glikol zehirlenmesinde gastrik lavaj veya mide içeriğinin nazogastrik aspirasyonu en sık kullanılan yöntemlerdir. Ipecac kaynaklı kusma veya aktif kömür (kömür glikolleri adsorbe etmez) önerilmez.

Etilen glikol zehirlenmesinin panzehirleri etanol veya fomepizoldür; antidot tedavisi, yutmayı takiben yönetimin temelini oluşturur. Etanol (genellikle %5 dekstroz ve su içinde %5 veya %10’luk bir çözelti halinde IV olarak verilir, ancak bazen viski, votka veya cin gibi güçlü bir ispirto şeklinde de verilir), alkol dehidrojenaz enzimi için etilen glikol ile rekabet ederek etki eder. böylece toksik metabolitlerin oluşumunu sınırlar. Fomepizol, alkol dehidrojenazı inhibe ederek etki eder, böylece toksik metabolitlerin oluşumunu bloke eder.

Panzehirlere ek olarak hemodiyaliz, metabolize edilmemiş etilen glikolün ve metabolitlerinin vücuttan atılımını artırmak için de kullanılabilir. Hemodiyaliz ayrıca diğer metabolik düzensizlikleri düzeltme veya etilen glikol alımının neden olduğu kötüleşen böbrek fonksiyonunu destekleme gibi ek yararlara da sahiptir. Zehirlenme tedavisinde sıklıkla hem antidot tedavisi hem de hemodiyaliz birlikte kullanılmaktadır.

Bir yanıt yazın