Moleküler Hidrojen Teknolojisi

Moleküler Hidrojen Teknolojisi, Araştırma henüz erken olmasına rağmen, 100’den fazla klinik çalışma dahil olmak üzere 2000’den fazla bilimsel çalışma H2’nin 170’ten fazla farklı insan ve hayvan hastalığı modelinde ve esasen insan vücudunun her organında terapötik potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

  • Moleküler hidrojen (H2) veya diyatomik hidrojen tatsız, kokusuz, yanıcı bir gazdır
  • H2 oksidatif stresi azaltır ve kısmen glutatyon, süperoksit dismutaz, katalaz vb. seviyelerini düzenleyen Nrf2 yolunun aracılık ettiği redoks homeostazını iyileştirir.
  • H2, diğer gaz sinyal molekülleri (örn. NO-, CO, H2S) gibi, sinyal iletimini, protein fosforilasyonunu ve gen ifadesini modüle ederek anti-enflamatuar, anti-alerji ve anti-apoptotik koruyucu etkiler sağlar.

Moleküler Hidrojen Teknolojisi kullanılarak üretilen yeni nesil HypoGenX dezenfektanlar hakkında daha fazla bilgi ve satın almak için:

www.hypogenx.com.tr

 

Bir yanıt yazın