Etil Alkol (Etanol)

Etil Alkol (Etanol) renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvıdır. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılır. Kimyasal formülü C2H5OH olup kısaca EtOH olarak da yazılabilir.

Etanol iki karbonlu bir monoalkoldür. Dimetil eterin izomeridir. Günışığında fark edilmeyen mavi, dumansız bir alevle yanar. Su ile tamamen karışır ve bir azeotrop oluşturur. Bu yüzden, Metanolün aksine, etanol ve su karışımları damıtılarak ayrıştırılamaz.

Etil Alkol (Etanol) Tanımlayıcı Bilgiler

 • CAS Numarası : 64-17-5
 • E-Kodu (Gıda) :
 • Beilstein Referansı : 1718733
 • ChemSpider : 682
 • EC Numarası : 200-578-6
 • PubChem ID : 702

Etil Alkol (Etanol) Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • Kimyasal Formülü : C2H6O
 • Molar Kütle : 46.069 g·mol−1
 • Dış Görünüş : Renksiz sıvı
 • Koku : Şarap benzeri, keskin
 • Yoğunluk : 0.78945 g/cm3 (20 °C)
 • Erime Noktası : −114.14 ± 0.03 °C (−173.45 ± 0.05 °F; 159.01 ± 0.03 K)
 • Kaynama Noktası : 78.23 ± 0.09 °C (172.81 ± 0.16 °F; 351.38 ± 0.09 K)
 • Suda çözünürlük ? : Karışabilir
 • Çözünürlük : Polar Çözücüler (Eter, Aseton, Metil alkol ve İzopropil alkol)
 • Buhar Basıncı : 5.95 kPa (at 20 °C)
 • Asitlik : 15.9 (H2O), 29.8 (DMSO)
 • Viskozite : 1.2 mPa·s (20 °C), 1.074 mPa·s (25 °C)

Etil Alkol (Etanol) Kullanım Alanları

Etanol, birçok farklı alanda kullanılabilen önemli bir üründür. Etanol, alkollü içecekler, çözücü, yakıt, tıbbi amaçlı ürünler ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Alkollü içecekler

Etanol, alkollü içeceklerin ana bileşenidir. Alkollü içecekler, etanolin yanı sıra, su, şeker, alkolsüz alkoller ve çeşitli aromalar içerebilir.

Etanol, alkollü içeceklere hoş bir tat ve aroma verir. Ayrıca, alkollü içeceklerin sarhoş edici etkisini de sağlar.

Çözücü

Etanol, birçok farklı maddeyi çözebilen bir çözücüdür. Bu nedenle, boya, parfüm, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır.

Etanol, sudan daha iyi bir çözücü olduğu için, suda çözünmeyen maddeleri de çözebilir. Bu nedenle, temizlik ve dezenfeksiyon amaçlı da kullanılır.

Yakıt

Etanol, benzine karıştırılarak kullanılabilir bir yakıttır. Bioetanol olarak da bilinir.

Etanol, benzine göre daha az emisyona neden olur. Bu nedenle, çevre dostu bir yakıt olarak kabul edilir.

Tıbbi amaçlı ürünler

Etanol, tıbbi amaçlarla da kullanılır. Antiseptik, anestezik ve dezenfektan olarak kullanılır.

Etanol, cilt ve yaraları temizlemek için kullanılır. Ayrıca, anestezik olarak diş hekimliğinde kullanılır. Dezenfektan olarak ise, yüzeyleri bakteri ve virüslerden temizlemek için kullanılır.

Kişisel bakım ürünleri

Etanol, kişisel bakım ürünlerinde, özellikle kozmetiklerde yaygın olarak kullanılır.

Etanol, kozmetiklere parlaklık ve tatlılık verir. Ayrıca, kozmetiklerin bozulmasını önlemeye yardımcı olur.

Diğer kullanım alanları

Etanol, diğer birçok alanda da kullanılabilir. Örneğin, etanol, parfüm, ilaç, kozmetik, temizlik ürünleri, ilaç, kozmetik, temizlik ürünleri, mürekkep, plastik ve boya üretiminde kullanılır.

Etanol, birçok farklı alanda kullanılabilen önemli bir üründür. Etanolün kullanımı, zamanla değişmiş ve gelişmiştir. Ancak, etanol, günümüzde de birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Etanolun kapsamlı kullanım alanları şunlardır:

 • Alkollü içecekler
 • Çözücü
 • Yakıt
 • Tıbbi amaçlı ürünler
 • Kişisel bakım ürünleri
 • Diğer kullanım alanları

Etanolun kullanım alanları, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Alkollü içeceklerde, etanol, alkollü içeceklerin ana bileşenidir. Etanol, alkollü içeceklere hoş bir tat ve aroma verir. Ayrıca, alkollü içeceklerin sarhoş edici etkisini de sağlar.
 • Çözücü olarak, etanol, birçok farklı maddeyi çözebilir. Bu nedenle, boya, parfüm, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Etanol, sudan daha iyi bir çözücü olduğu için, suda çözünmeyen maddeleri de çözebilir. Bu nedenle, temizlik ve dezenfeksiyon amaçlı da kullanılır.
 • Yakıt olarak, etanol, benzine karıştırılarak kullanılabilir bir yakıttır. Bioetanol olarak da bilinir. Etanol, benzine göre daha az emisyona neden olur. Bu nedenle, çevre dostu bir yakıt olarak kabul edilir.
 • Tıbbi amaçlı ürünlerde, etanol, antiseptik, anestezik ve dezenfektan olarak kullanılır. Etanol, cilt ve yaraları temizlemek için kullanılır. Ayrıca, anestezik olarak diş hekimliğinde kullanılır. Dezenfektan olarak ise, yüzeyleri bakteri ve virüslerden temizlemek için kullanılır.
 • Kişisel bakım ürünlerinde, etanol, kozmetiklerde yaygın olarak kullanılır. Etanol, kozmetiklere parlaklık ve tatlılık verir. Ayrıca, kozmetiklerin bozulmasını önlemeye yardımcı olur.
 • Diğer kullanım alanları, etanol, parfüm, ilaç, kozmetik, temizlik ürünleri, ilaç, kozmetik, temizlik ürünleri, mürekkep, plastik ve boya üretiminde kullanılır.

Etil Alkol (Etanol) Tarihçesi

Etanol, tarih öncesi çağlardan beri bilinen ve kullanılan bir maddedir. İlk olarak, meyvelerin ve tahılların fermentasyonu ile elde edildiği düşünülmektedir.

Etanol, ilk olarak Mısırlılar tarafından alkollü içecekler yapmak için kullanılmıştır. Mısırlılar, arpa ve buğdaydan bir tür bira üretmişlerdir. Bu bira, dini törenlerde ve günlük yaşamda kullanılmıştır.

Etanol, Antik Yunan ve Roma’da da alkollü içecekler yapmak için kullanılmıştır. Antik Yunanlılar, üzümden şarap, tahıllardan bira ve meyvelerden meyve likörleri üretmişlerdir. Antik Romalılar, üzümden şarap, tahıllardan bira ve meyvelerden meyve likörleri üretmişlerdir. Ayrıca, etanol, ilaç ve temizlik amaçlı da kullanılmıştır.

Ortaçağ Avrupa’sında, etanol, alkollü içecekler yapmak için yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca, etanol, ilaç ve temizlik amaçlı da kullanılmıştır.

 1. yüzyılda, etanolün damıtma işleminin geliştirilmesiyle, daha saf etanol elde edilmeye başlanmıştır. Bu, etanolün tıbbi ve endüstriyel amaçlı kullanımını artırmıştır.

 2. yüzyılda, etanolün yakıt olarak kullanılabileceği keşfedilmiştir. Etanol, benzine karıştırılarak kullanılabilir bir yakıttır. Bu, etanolün kullanımını daha da artırmıştır.

 3. yüzyılda, etanolün üretimi için endüstriyel yöntemler geliştirilmiştir. Bu, etanolün daha ucuz ve daha kolay elde edilmesini sağlamıştır.

 4. yüzyılda, etanolün kullanımı, özellikle endüstriyel ve yakıt amaçlı olarak artmıştır.

Günümüzde, etanol, birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Alkollü içeceklerde, çözücü olarak, yakıt olarak, tıbbi amaçlarla ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılmaktadır.

Etanolün tarihçesi, insanlığın tarihi ile yakından ilişkilidir. Etanol, tarih öncesi çağlardan beri bilinen ve kullanılan bir maddedir. Etanolün kullanımı, zamanla değişmiş ve gelişmiştir. Ancak, etanol, günümüzde de birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Etil Alkol (Etanol) Üretimi

Etanol, tarımsal ürünlerden, özellikle şeker kamışı ve mısırdan üretilir. Üretim süreci, şekerin fermantasyonu ile gerçekleşir. Fermentasyon sırasında, şeker mayalar tarafından etanole dönüştürülür.

Etanol üretimi, aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Hammadde hazırlama

Hammadde, şeker kamışı veya mısır gibi tarımsal ürünlerdir. Bu ürünler, yıkanır ve öğütülür. Daha sonra, şeker elde etmek için preslenir veya çözünür.

 1. Mayalama

Şeker, mayalar tarafından etanole dönüştürülür. Bu işlem, bir fermantasyon tankında gerçekleşir. Mayalar, şekeri etanole dönüştürürken, karbondioksit gazı da üretirler.

 1. Damıtma

Fermantasyon işlemi tamamlandıktan sonra, etanol, su ve diğer bileşenlerden ayrılır. Bu işlem, damıtma ile gerçekleştirilir. Damıtma işleminde, etanolün kaynama noktası olan 78,37 °C’yi aşması sağlanır. Etanol buharlaşırken, su ve diğer bileşenler sıvı halde kalır.

 1. Kurutma

Damıtma işleminin ardından, etanol içindeki su miktarı azaltılır. Bu işlem, kurutma ile gerçekleştirilir. Kurutma işleminde, etanol, yüksek sıcaklıkta buharlaştırılır ve ardından soğutularak tekrar sıvı hale getirilir. Bu işlem sonucunda, etanolün su içeriği %0,5’e kadar düşürülür.

 1. Diğer işlemler

Damıtma ve kurutma işlemlerinin ardından, etanol, saflaştırılmak üzere diğer işlemlere tabi tutulabilir. Bu işlemler, etanolün saflığını ve kalitesini artırmak için yapılır.

Etanol üretimi, birçok farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. En yaygın yöntem, maya fermantasyonudur. Ancak, enzimatik hidroliz ve kimyasal sentez gibi diğer yöntemler de kullanılabilir.

Etanol üretimi, çevre dostu bir işlemdir. Etanol, tarımsal atıklardan üretilebilir. Bu nedenle, etanol üretimi, çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

Etanol, birçok farklı alanda kullanılabilen önemli bir üründür. Etanol, alkollü içecekler, çözücü, yakıt, tıbbi amaçlı ürünler ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Etil Alkol (Etanol) Fiyatı

Etil Alkol (Etanol) Fiyatı, dünyanın her yerinde anlık ve bölgesel olarak değişkenlik göstermektedir. Güncel fiyat için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Etil Alkol (Etanol) Satışı (Yasal İzinler, Paketleme Vs.)

Etil Alkol (Etanol) Satışı, herhangi bir kısıtlama veya yasal izne tabii değildir.

Etil Alkol (Etanol) Satışı, firmamız hem yerli Etil Alkol (Etanol) hem de ithal Etil Alkol (Etanol) satışını yapmaktadır. Güncel Etil Alkol (Etanol) ürün bilgisi ve satışı için lütfen bizimle telefon. +90 850 242 0040 veya e-posta. info@dolarkimya.com.tr üzerinden iletişime geçiniz.

Etil Alkol (Etanol) Zararları

Etanol, aşırı tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir maddedir. Etanolün zararları şunlardır:

 • Alkol bağımlılığı

Etanol, aşırı tüketildiğinde alkol bağımlılığına yol açabilir. Alkol bağımlılığı, kişinin alkolden kurtulamaması ve alkol olmadan normal bir yaşam sürememesi durumudur. Alkol bağımlılığı, kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiler.

 • Karaciğer, böbrek ve kalp gibi organlara zarar

Etanol, karaciğer, böbrek ve kalp gibi organlara zarar verebilir. Karaciğer, alkolü metabolize eden organdır. Aşırı alkol tüketimi, karaciğerde hasara yol açabilir. Bu hasar, siroz, karaciğer yetmezliği ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

 • Görme ve işitme kaybı

Etanol, görme ve işitme kaybına neden olabilir. Alkol, beyni olumsuz etkiler. Aşırı alkol tüketimi, görme ve işitme sinirlerine zarar verebilir. Bu da görme ve işitme kaybına yol açabilir.

 • Yüksek dozlarda ölüm

Etanol, yüksek dozlarda ölümcül olabilir. Alkolün kanda belirli bir seviyeye ulaşması, solunumun durmasına ve ölüme neden olabilir.

Etanolün zararlarını önlemek için, alkol tüketimini sınırlamak önemlidir. Günde 2-3 kadeh alkol tüketimi, genel olarak güvenli kabul edilir. Ancak, alkol tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini unutmamak gerekir.

Etil Alkol (Etanol) İlk Yardım Tedbirleri

Etanol zehirlenmesi durumunda, ilk yardım olarak şu adımlar uygulanmalıdır:

 1. Kişinin solunum yollarını açık tutun.
 2. Kişiyi yan yatırın.
 3. 112’yi arayın veya en yakın acil servise gidin.

Etanol zehirlenmesi durumunda, kişiye kusturmak kesinlikle yasaktır. Bu, alkolün daha hızlı emilmesine ve zehirlenmenin daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Etanol zehirlenmesi, acil bir durumdur. Kişiye derhal tıbbi yardım sağlanmalıdır.

Etanol zehirlenmesinin tedavisi, alkolün kandan uzaklaştırılmasına odaklanır. Bu, mide yıkama, aktif kömür verilmesi ve sıvı tedavisi ile yapılabilir.

Etanol zehirlenmesi, ciddi bir sağlık sorunudur. Ancak, erken müdahale ile kişinin hayatı kurtarılabilir.

Etil Alkol (Etanol) Güvenlik Tedbirleri

Etanol, yanıcı ve zehirli bir maddedir. Bu nedenle, etanolle çalışırken güvenlik tedbirlerine uymak önemlidir.

Etanol güvenlik tedbirleri şunlardır:

 • Etanolü, iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
 • Etanolü, açık alevlerden ve kıvılcımlardan uzak tutun.
 • Etanol içeren kapları, kapalı tutun ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
 • Etanol ile çalışırken, koruyucu gözlük, eldiven ve maske kullanın.
 • Etanol ile çalışırken, cilt ve göz temasından kaçının.
 • Etanol ile çalışırken, yutmaktan kaçının.
 • Etanol dökülür veya sıçrarsa, derhal temizleyin.

Etanol güvenlik tedbirlerine uymak, ciddi yaralanma ve sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Etanol ile çalışırken, aşağıdaki özel güvenlik önlemlerine de dikkat edilmelidir:

 • Etanolü, ısıtırken, dikkatli olun. Etanol, kaynama noktasına ulaştığında, hızla buharlaşabilir ve alevlenebilir.
 • Etanolü, yanıcı maddelerden uzak tutun. Etanol, benzin, gazyağı ve diğer yanıcı maddelerle temas ettiğinde, yangın veya patlamaya neden olabilir.
 • Etanolü, elektrikli cihazlarla kullanırken, dikkatli olun. Etanol, elektriksel ekipmana zarar verebilir ve yangına neden olabilir.
 • Etanolü, yutmamak için, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Etanol, güvenli bir şekilde kullanıldığında, birçok faydası olan değerli bir maddedir. Ancak, etanolle çalışırken güvenlik tedbirlerine uymak, ciddi yaralanma ve sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Etil Alkol (Etanol) Diğer Adları

1. ethanol 109. Alcool ethylique [French] 217. Reagent Alcohol, 70% 325. Ethanol, ACS reagent, 99.8, 200 proof
2. ethyl alcohol 110. Ethanol, dehydrated 218. Reagent Alcohol, 80% 326. Ethanol, JIS first grade, 94.8-95.8%
3. alcohol 111. SY Fresh M 219. Reagent Alcohol, 95% 327. E1510
4. 64-17-5 112. Alkoholu etylowego [Polish] 220. (OEtH) 328. Ethanol, denatured, Spectrophotometric Grade
5. grain alcohol 113. Esumiru WK 88 221. ALCOHOL [II] 329. Ethanol, JIS special grade, 94.8-95.8%
6. Methylcarbinol 114. SDM No. 37 222. CH3CH2OH 330. FT-0625729
7. Ethyl hydrate 115. NSC 85228 223. Dehydrated ethanol (TN) 331. FT-0625731
8. Tecsol 116. Anhydrol PM 4085 224. ETHYLICUM [HPUS] 332. FT-0625732
9. Ethyl hydroxide 117. Alcoholum 225. Ethanol, standard for GC 333. FT-0668048
10. Algrain 118. Ethanolum 226. ALCOHOL [USP-RS] 334. Ethanol, >=99.5%, SAJ super special grade
11. Anhydrol 119. Ethyl alcohol, absolute 227. ALCOHOL [WHO-IP] 335. Reagent Alcohol, anhydrous, <=0.003% water
12. EtOH 120. Ethyl alcohol, anhydrous 228. ETHANOL [WHO-DD] 336. Reagent Alcohol, anhydrous, <=0.005% water
13. Hydroxyethane 121. Ethyl alcohol (Ethanol) 229. ETHANOL [WHO-IP] 337. C00469
14. Alkohol 122. Ethanol Vapor 230. bmse000297 338. D00068
15. Jaysol S 123. SD alcohol 23-hydrogen 231. CHEMBL545 339. Ethanol, >=99.5%, suitable for fluorescence
16. Potato alcohol 124. Ethyl alcohol, dehydrated 232. ETHANOL (ANHYDROUS) 340. Ethanol, Alcohol Reagent, anhydrous, denatured
17. 1-Hydroxyethane 125. Alcohol denatured 233. Ethanol, >=99.5% 341. InChI=1/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H
18. Ethanol 200 proof 126. Alcohol (ethyl) 234. Anhydrous ethanol (JP17) 342. SR-01000944357
19. Aethylalkohol 127. SDA 3A 235. ETHYL ALCOHOL [MI] 343. Ethanol, puriss. p.a., absolute, >=99.8% (GC)
20. Aethanol 128. Ru-Tuss Hydrocodone Liquid 236. Reagent Alcohol, for HPLC 344. SR-01000944357-1
21. Absolute ethanol 129. Alcohol, denatured 237. Ethanol, analytical standard 345. Ethanol, denatured (5 % IPA, 5 % n-propylacetate)
22. Alcool ethylique 130. EINECS 200-578-6 238. (CH2Me(OH)) 346. Reagent Alcohol, used for histology tissue preparation
23. etanol 131. Alcohol (USP) 239. Ethyl alcohol (DOT:OSHA) 347. Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, for molecular biology
24. Denatured alcohol 132. Alcohol determination–alcohol 240. SD 3A 348. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, >=99.5%
25. Denatured ethanol 133. EPA Pesticide Chemical Code 001501 241. Ru-Tuss Liquid (Salt/Mix) 349. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, for molecular biology
26. Fermentation alcohol 134. ABLYSINOL 242. Ethanol, USP, 99.5% 350. Ethanol 70%, denatured with 1% MEK, 1% IPA, 10 mg/L
27. Tecsol C 135. 100C.NPA 243. ETHYL ALCOHOL [FHFI] 351. Ethanol, absolute, >=99.8% (GC), sales not in Germany
28. Dehydrated ethanol 136. IMS 99 244. WLN: Q2 352. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, >=99.5%
29. Alcool etilico 137. Absolute ethyl alcohol 245. Ethanol, anhydrous, denatured 353. Reagent Alcohol, 70%, used for histology tissue preparation
30. Alcohol, ethyl 138. DTXSID9020584 246. Reagent Alcohol, ACS reagent 354. Reagent Alcohol, 80%, used for histology tissue preparation
31. Alcohol, diluted 139. UNII-3K9958V90M 247. ALCOHOL [ORANGE BOOK] 355. SM – Human Serum samples (Quantitative analyte selection)
32. Etanolo 140. CHEBI:16236 248. ALCOHOL,ETHYL [VANDF] 356. URN – Human Urine sample (Quantitative analyte selection)
33. Jaysol 141. Punctilious ethyl alcohol 249. B3324 [LANGUAL] 357. 1E37B0D2-6209-4B03-A57D-500F3223C2DA
34. Etylowy alkohol 142. 3K9958V90M 250. Ethanol, p.a., 99.8% 358. Alcohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
35. Alcohol dehydrated 143. Ethanol Absolute 251. Reagent Alcohol, reagent grade 359. Ethanol, >=99.5%, suitable for absorption spectrum analysis
36. Alkoholu etylowego 144. DTXCID30584 252. SDM No. 37 (Salt/Mix) 360. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, HPLC/spectrophotometric grade
37. Ethyl alcohol usp 145. HBN-1 COMPONENT ETHANOL 253. GTPL2299 361. Reagent Alcohol, 95%, Used for histology tissue preparation
38. Synasol 146. AVAGARD COMPONENT ALCOHOL 254. ANHYDROUS ETHANOL [JAN] 362. Ethanol, p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.9%
39. Alcohol, anhydrous 147. Ethanol-1-13C (9CI) 255. Ethanol, denatured (5% IPA) 363. Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, meets USP testing specifications
40. absolute alcohol 148. UNII-7528N5H79B 256. Alcohol dehydrated, >=85.0% 364. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ZerO2(TM), >=99.5%
41. Ethyl alcohol anhydrous 149. PM-6193-200 257. Ethanol 10mg/100mL in Water 365. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, meets USP testing specifications
42. Alcohol anhydrous 150. EC 200-578-6 258. Ethanol 20mg/100mL in Water 366. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 23A, contains Acetone
43. Dehydrated alcohol 151. ETHANOL COMPONENT OF HBN-1 259. Ethanol 25mg/100mL in Water 367. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 2B-3, contains Toluene
44. Ethylalcohol 152. ALCOHOL COMPONENT OF AVAGARD 260. Ethanol 30mg/100mL in Water 368. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 30, contains Methanol
45. Alcohol, dehydrated 153. NSC85228 261. Ethanol 40mg/100mL in Water 369. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 3A, contains Methanol
46. Denatured alcohol CD-5 154. NSC-85228 262. Ethanol 50mg/100mL in Water 370. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 23A, contains Acetone
47. Denatured alcohol SD-1 155. Ethylol 263. Ethanol 80mg/100mL in Water 371. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 2B-3, contains Toluene
48. Denatured alcohol CD-5a 156. B3324 264. Ethanol, technical grade, 93% 372. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 30, contains Methanol
49. Denatured alcohol SD-3a 157. Alcohol, Grain 265. Ethanol, technical grade, 99% 373. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 3A, contains Methanol
50. Denatured alcohol CD-10 158. Ethanol Anhydrous 266. CHEBI:17246 374. Alcohol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
51. Denatured alcohol SD-17 159. Ethanol; Dehydrated Alcohol 267. Ethanol, 95.1-96.9% 375. Dehydrated Alcohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
52. Denatured alcohol SD-28 160. EOH 268. Ru-Tuss Expectorant (Salt/Mix) 376. Ethanol standards 10% (v/v), 10 % (v/v) in H2O, analytical standard
53. Denatured alcohol SD-30 161. Sekundasprit 269. ALCOHOL, DEHYDRATED [II] 377. Ethanol, absolute, for gradient elution, sales not in Germany, >=99.9%
54. Denatured alcohol SD-13a 162. MFCD00003568 270. ALCOHOLUM [WHO-IP LATIN] 378. Ethanol, absolute, for HPLC, sales not in Germany1, >=99.8% (GC)
55. Denatured alcohol SD-23a 163. Ethanol denatured 271. ETHANOLUM [WHO-IP LATIN] 379. Ethanol, absolute, semiconductor grade PURANAL(TM) (Honeywell 17826)
56. Denatured alcohol SD-39b 164. Ethanol, Anhydrous 272. Ethanol 100mg/100mL in Water 380. Ethyl alcohol, Pure, 140 proof, Excise Tax-free, Permit for use required
57. Denatured alcohol SD-39c 165. 42845-45-4 273. Ethanol 110mg/100mL in Water 381. Ethyl alcohol, Pure, 160 proof, Excise Tax-free, Permit for use required
58. Denatured alcohol SD-40m 166. ETHANOL, ANHYDROUS (EP MONOGRAPH) 274. Ethanol 150mg/100mL in Water 382. Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, ACS spectrophotometric grade, 95.0%
59. Spirt 167. ETHANOL, ANHYDROUS [EP MONOGRAPH] 275. Ethanol 200mg/100mL in Water 383. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 2B-4, contains Heptanes
60. Ethanol, undenatured 168. Lux 276. Ethanol 300mg/100mL in Water 384. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 2B-4, contains n-Heptane
61. SD Alchol 23-hydrogen 169. Ethanol (9CI) 277. Ethanol 400mg/100mL in Water 385. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 2B-5, contains n-Hexane
62. Alcare Hand Degermer 170. ETHANOL IN ALCOHOLIC BEVERAGES (IARC) 278. Ethanol 500mg/100mL in Water 386. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 35A, contains Ethyl acetate
63. Alkohol [German] 171. ETHANOL IN ALCOHOLIC BEVERAGES [IARC] 279. Ethyl alcohol (6CI,7CI,8CI) 387. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 3C, contains Isopropanol
64. Aethanol [German] 172. 68476-78-8 280. ALCOHOL,DEHYDRATED [VANDF] 388. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 2B-4, contains Heptanes
65. Etanolo [Italian] 173. ALCOHOL DENAT. 281. Ethanol, technical grade, 93.8% 389. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 2B-4, contains n-Heptane
66. Alcohol (ethyl alcohol) 174. ALCOHOL 5% IN DEXTROSE 5% 282. Ethanol, technical grade, 99.5% 390. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 2B-5, contains n-Hexane
67. Ethyl alcohol & water, 5% 175. Athylalkohol 283. ALCOHOL, DEHYDRATED [VANDF] 391. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 35A, contains Ethyl acetate
68. Hinetoless 176. Athanol 284. DEHYDRATED ALCOHOL [USP-RS] 392. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 3C, contains Isopropanol
69. Ethicap 177. 10 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 10 mg/dL in Water 285. Ethanol, >=99.5%, for HPLC 393. Alcohol Determination-Alcohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
70. Thanol 178. 100 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 100 mg/dL in Water 286. STR05604 394. Dehydrated Alcohol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
71. NCI-C03134 179. 125 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 125 mg/dL in Water 287. Aqueous Ethanol – 50mg / 100ml 395. Ethanol Calibration Kit, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
72. Ethyl alcohol & water, 10% 180. 15 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 15 mg/dL in Water 288. Aqueous Ethanol – 67mg / 100ml 396. Ethanol, absolute, reag. ISO, reag. Ph. Eur., >=99.8% (GC), liquid (clear, colorless)
73. Ethyl alcohol & water, 20% 181. 150 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 150 mg/dL in Water 289. Tox21_202510 397. Ethanol, puriss. p.a., ACS reagent, absolute alcohol, without additive, A15 o1, >=99.8%
74. Ethyl alcohol & water, 30% 182. 160 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 160 mg/dL in Water 290. STL264245 398. Ethanol, puriss., meets analytical specification of Ph.??Eur., BP, 96% (v/v)
75. Ethyl alcohol & water, 40% 183. 170 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 170 mg/dL in Water 291. Ethanol 2000 microg/mL in Methanol 399. Ethanol, puriss., meets analytical specification of Ph.??Eur., BP, 96.0-97.2%
76. Ethyl alcohol & water, 50% 184. 20 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 20 mg/dL in Water 292. Ethanol, 95.0%, (190 proof) 400. Ethanol-10, 10 mg/dL in H2O, pack of 10 x 1.2 mL ampules, certified reference material
77. Ethyl alcohol & water, 60% 185. 200 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 200 mg/dL in Water 293. Ethanol, p.a., ACS reagent, 96% 401. Ethanol-150, 150 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
78. Ethyl alcohol & water, 70% 186. 25 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 25 mg/dL in Water 294. Ethanol, tested according to Ph.Eur. 402. Ethanol-25, 25 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
79. Ethyl alcohol & water, 80% 187. 250 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 250 mg/dL in Water 295. Ethanol, USP, 70.0-72.0% 403. Ethanol-300, 300 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
80. Ethyl alcohol & water, 95% 188. 300 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 300 mg/dL in Water 296. Ethanol, USP, 94.9-96.0% 404. Ethanol-40, 40 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
81. Ethyl alcohol & water, 96% 189. 40 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 40 mg/dL in Water 297. AKOS009104571 405. Ethanol-50, 50 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
82. Desinfektol EL 190. 400 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 400 mg/dL in Water 298. Ethanol solutions (UN 1170)(DOT) 406. Ethanol-500, 500 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
83. Ethyl alc 191. 50 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 50 mg/dL in Water 299. 7528N5H79B 407. Ethanol-80, 80 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
84. Ethylalcohol [Dutch] 192. 500 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 500 mg/dL in Water 300. Aqueous ethanol – 107 mg / 100ml 408. Ethanol-80, 80 mg/dL in H2O, ampule of 5 x 5 mL, certified reference material
85. Anhydrous ethanol 193. 600 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 600 mg/dL in Water 301. Aqueous ethanol – 80 mg / 100 mL 409. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 39C, contains Diethyl phthalate
86. Ethyl alcohol and water 194. 70 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 70 mg/dL in Water 302. DB00898 410. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 39C, contains Diethyl phthalate
87. Alcohol, Absolute 195. 700 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 700 mg/dL in Water 303. Ethanol 10000 microg/mL in Methanol 411. Ethanol, absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), >=98% (GC)
88. FEMA Number 2419 196. 80 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 80 mg/dL in Water 304. Ethanol, absolute, >=99.8% (GC) 412. Ethanol, absolute, semiconductor grade PURANAL(TM) (Honeywell 17833), sales not in Germany, >=99.8% (vol.)
89. Alcohol [USP] 197. 90 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 90 mg/dL in Water 305. Ethanol, UV HPLC spectroscopic, 95% 413. Ethanol, BioUltra, for molecular biology, >=99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
90. Ethanol [JAN] 198. diluted Alcohol 306. UN 1170 414. Ethanol, puriss., over molecular sieve (H2O <=0.01%), absolute alcohol, without additive, A15 o1, >=99.8%
91. Ethyl alcohol, undenatured 199. Ethanol in alcoholic beverages 307. CAS-64-17-5 415. Ethanol, purum, absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1, >=99.8% (based on denaturant-free substance)
92. C2H5OH 200. Vodka 308. Ethanol, denatured, (UK IDA standard) 416. Ethanol, purum, absolute ethanol, denaturated with 2% 2-butanone, A15 MEK1, >=99.8% (based on denaturant-free substance)
93. Ethylicum 201. Alcohol,sda 309. Ethanol, SAJ first grade, >=99.5% 417. Ethanol, purum, absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1, >=99.8% (based on denaturant-free substance)
94. alcohol etilico 202. ethanol- 310. USEPA/OPP Pesticide Code: 001501 418. Ethanol-100 (10 ampules/kit), 100 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
95. Edible alcohol 203. CDA 19 311. Aqueous ethanol – 200 mg / 100 mL 419. Ethanol-100 (5 ampules/kit), 100 mg/dL in H2O, ampule of 5 x 5 mL, certified reference material
96. Alcohol,ethyl 204. Sd alcohol 312. Ethanol, JIS special grade, >=99.5% 420. Ethanol-20 (10 ampules/kit), 20 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
97. Caswell No. 430 205. Alcohol,denatured 313. Ethanol, p.a., ACS reagent, 95.0% 421. Ethanol-20 (5 ampules/kit), 20 mg/dL in H2O, ampule of 5 x 5 mL, certified reference material
98. Infinity Pure 206. undenatured Ethanol 314. Ethanol, technical grade, 92.6-93.8 422. Ethanol-200 (10 ampules/kit), 200 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
99. Aethylalkohol [German] 207. AHD 2000 315. NCGC00091458-01 423. Ethanol-200 (5 ampules/kit), 200 mg/dL in H2O, ampule of 5 x 5 mL, certified reference material
100. HSDB 82 208. SDA 40-2 316. NCGC00091458-02 424. Ethanol-400 (10 ampules/kit), 400 mg/dL in H2O, ampule of 10 x 1.2 mL, certified reference material
101. CCRIS 945 209. Alcohol 95% 317. NCGC00260059-01 425. Ethanol-400 (5 ampules/kit), 400 mg/dL in H2O, ampule of 5 x 5 mL, certified reference material
102. Anhydrous alcohol 210. Alcohol 190 proof 318. Reagent Alcohol, spectrophotometric grade 426. Ethyl alcohol, Pure, 140 proof, meets water USP testing specifications, Excise Tax-free, Permit for use required
103. Ethyl alcohol in alcoholic beverages 211. CDA 19-200 319. 68475-56-9 427. Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, ACS reagent, meets USP testing specifications, Excise Tax-free, Permit for use required
104. Alcohol,dehydrated 212. ALCOHOL [VANDF] 320. 8000-16-6 428. Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, meets USP testing specifications, Excise Tax-free, Permit for use required
105. FEMA No. 2419 213. ALCOHOL [HSDB] 321. 8024-45-1 429. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 40 (40-2), contains 0.14 % (v/v) tert-Butyl alcohol and Brucine sulfate
106. AI3-01706 214. ALCOHOL [INCI] 322. DEHYDRATED ALCOHOL [USP MONOGRAPH] 430. Specially Denatured Alcohol, 190 proof, SDA 40B, contains tert-Butyl alcohol and denatonium benzoate
107. Alcool etilico [Italian] 215. Ethanol, 99.8% 323. Q153 431. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 40 (40-2), contains 0.14 % (v/v) tert-Butyl alcohol and Brucine sulfate
108. Etylowy alkohol [Polish] 216. Ethanol, technical grade 324. Ethanol, absolute, for HPLC, >=99.8% 432. Specially Denatured Alcohol, 200 proof, SDA 40B, contains tert-Butyl alcohol and denatonium benzoate

Bir yanıt yazın