Adipik Asit

Adipik asit yada diğer adıyla Heksandioik Asit, C6H10O4 formülüne sahip beyaz kristal toz halinde organik bir bileşiktir.  Adipik asit, suda, etanolde ve asetonda çözünür.

Adipik asit, endüstriyel açıdan en önemli dikarboksilik asittir. Yılda yaklaşık 2,5 milyar kilogram üretilir. En büyük kullanım alanı naylon üretimidir. Adipik asit ve heksametilen diaminin polikondensasyon reaksiyonu ile naylon 66 elde edilir. Naylon 66, tekstil, otomotiv, inşaat ve elektrikli ürünler gibi çeşitli endüstrilerde kullanılan sentetik bir polimerdir.

Adipik asit doğada nadiren bulunur, ancak üretilen E numarası gıda katkı maddesi E355 olarak bilinir. Adipik asitin tuzları ve esterleri adipatlar olarak bilinir.

Adipik Asit Tanımlayıcı Bilgiler

 • CAS Numarası : 124-04-9
 • E-Kodu (Gıda) : E553
 • Beilstein Referansı : 1209788
 • ChemSpider : 191
 • EC Numarası : 204-673-3
 • PubChem ID : 196

Adipik Asit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • Kimyasal Formülü : C6H10O4
 • Molar Kütle : 146.142 g·mol−1
 • Dış Görünüş : Beyaz kristal
 • Koku : Kokusuz
 • Yoğunluk : 1.360 g/cm3
 • Erime Noktası : 152.1 °C (305.8 °F; 425.2 K)
 • Kaynama Noktası : 337.5 °C (639.5 °F; 610.6 K)
 • Suda çözünürlük ? : 24 g/L (25 °C)
 • Çözünürlük : Metanol, etanolde çok çözünür aseton, asetik asitte çözünür sikloheksanda az çözünür benzen ve petrol eteri açısından ihmal edilebilir.
 •  Buhar Basıncı : 0.097 hPa (18.5 °C) = 0.073 mmHg
 • Asitlik : 4.43, 5.41
 • Viskozite : 4.54 cP (160 °C)

Adipik Asit Kullanım Alanları

Adipik asit, endüstriyel açıdan en önemli dikarboksilik asittir. Yılda yaklaşık 2,5 milyar kilogram üretilmektedir. En büyük kullanım alanı naylon üretimidir. Adipik asit ve heksametilen diaminin polikondensasyon reaksiyonu ile naylon 66 elde edilir. Naylon 66, tekstil, otomotiv, inşaat ve elektrikli ürünler gibi çeşitli endüstrilerde kullanılan sentetik bir polimerdir.

Adipik asitin diğer kullanım alanları şunlardır:

 • Poliüretan üretimi: Adipik asit, poliüretan üretiminde kullanılır. Poliüretan, köpük, kauçuk ve plastik gibi çeşitli ürünlerde kullanılan bir polimerdir.
 • Boya üretimi: Adipik asit, boya üretiminde kullanılır. Adipik asit esterleri, boyaların kurumasını hızlandırmak ve parlaklığını artırmak için kullanılır.
 • İlaç üretimi: Adipik asit, ilaç üretiminde kullanılır. Adipik asit türevleri, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve iltihap önleyiciler gibi çeşitli ilaçların üretiminde kullanılır.
 • Deterjan üretimi: Adipik asit, deterjan üretiminde kullanılır. Adipik asit türevleri, deterjanların köpürmesini ve temizleme gücünü artırmak için kullanılır.

Adipik asidin naylon üretiminde kullanımı

Adipik asit ve heksametilen diaminin polikondensasyon reaksiyonu ile naylon 66 elde edilir. Bu reaksiyonda, adipik asit ve heksametilen diamin, bir katalizör varlığında, su moleküllerinin açığa çıkmasıyla birlikte bir araya gelir.

Naylon 66, yüksek mukavemetli ve dayanıklı bir polimerdir. Tekstil, otomotiv, inşaat ve elektrikli ürünler gibi çeşitli endüstrilerde kullanılır.

Adipik asidin poliüretan üretiminde kullanımı

Adipik asit, poliüretan üretiminde kullanılan bir bileşendir. Poliüretan, iki veya daha fazla isocyanat molekülünün, bir veya daha fazla hidroksil grubuna sahip bir molekül ile reaksiyona girmesiyle oluşan bir polimerdir.

Adipik asit, poliüretan üretiminde, sertleştirici olarak kullanılır. Sertleştirici, poliüretan köpük, kauçuk ve plastik gibi çeşitli ürünlerde kullanılan bir bileşendir.

Adipik asidin boya üretiminde kullanımı

Adipik asit, boya üretiminde kullanılan bir bileşendir. Adipik asit esterleri, boyaların kurumasını hızlandırmak ve parlaklığını artırmak için kullanılır.

Adipik asit esterleri, boyaların kurumasını hızlandırarak, boyanın yüzeye daha hızlı tutunmasını sağlar. Ayrıca, adipik asit esterleri, boyanın parlaklığını artırarak, boyanın daha estetik görünmesini sağlar.

Adipik asidin ilaç üretiminde kullanımı

Adipik asit, ilaç üretiminde kullanılan bir bileşendir. Adipik asit türevleri, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve iltihap önleyiciler gibi çeşitli ilaçların üretiminde kullanılır.

Adipik asit türevleri, ilaçların etkinliğini ve yan etkilerini kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, ibuprofen, bir adipik asit türevidir.

Adipik asidin deterjan üretiminde kullanımı

Adipik asit, deterjan üretiminde kullanılan bir bileşendir. Adipik asit türevleri, deterjanların köpürmesini ve temizleme gücünü artırmak için kullanılır.

Adipik asit türevleri, deterjanların yüzey gerilimini düşürerek, deterjanların su yüzeyinde daha fazla tutunmasını sağlar. Ayrıca, adipik asit türevleri, deterjanların kirlere bağlanma kabiliyetini artırarak, deterjanların temizleme gücünü artırır.

Adipik asidin gelecekteki kullanım alanları:

Adipik asit, yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte yeni kullanım alanları bulmaktadır. Örneğin, adipik asit türevleri, lityum iyon pillerin üretiminde kullanılmaktadır. Adipik asit, biyopolimerlerin üretiminde de kullanılmaktadır.

Adipik asit, çeşitli endüstrilerde kullanılan önemli bir kimyasaldır. Adipik asidin üretimi ve kullanımı, çeşitli çevresel ve sağlık riskleri ile ilişkilidir. Adipik asit üretimi, hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliğine neden olabilir. Adipik asit, aşındırıcı ve yanıcı bir kimyasaldır. Adipik asitle çalışırken, güvenlik önlemlerine uymak önemlidir.

Adipik Asit Tarihçesi

Adipik asit, ilk olarak 1832 yılında Fransız kimyager Jean-Baptiste Dumas tarafından keşfedilmiştir. Dumas, adipik asidi, keten yağındaki yağ asitlerinin oksidasyonu ile üretmiştir.

Adipik asit, endüstriyel olarak ilk olarak 1935 yılında Almanya’da üretilmiştir. İlk endüstriyel üretim yöntemi, maleik anhidrit ve naftalin arasındaki reaksiyondur.

1940’larda, adipik asidin üretiminde yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde, etilen ve karbon monoksit arasındaki reaksiyon ile heksametilen diamin üretilir. Daha sonra heksametilen diamin, adipik asit üretmek için hava ile oksitlenir.

Bugün, adipik asit üretiminde en yaygın yöntem, heksametilen diamin yöntemidir. Bu yöntem, maleik anhidrit yöntemine göre daha verimli ve çevre dostudur.

Adipik asit, günümüzde en önemli dikarboksilik asitlerden biridir. Yılda yaklaşık 2,5 milyar kilogram üretilmektedir. En büyük kullanım alanı naylon üretimidir. Adipik asit ve heksametilen diaminin polikondensasyon reaksiyonu ile naylon 66 elde edilir. Naylon 66, tekstil, otomotiv, inşaat ve elektrikli ürünler gibi çeşitli endüstrilerde kullanılan sentetik bir polimerdir.

Adipik asit, ayrıca poliüretan üretiminde de kullanılır. Poliüretan, köpük, kauçuk ve plastik gibi çeşitli ürünlerde kullanılan bir polimerdir.

Adipik asit, ayrıca boya, ilaç ve deterjan gibi çeşitli ürünlerin üretiminde de kullanılır.

Adipik asidin tarihçesi

 • 1832: Jean-Baptiste Dumas, adipik asidi keşfetti.
 • 1935: Almanya’da adipik asitin ilk endüstriyel üretimi gerçekleştirildi.
 • 1940’lar: Heksametilen diamin yöntemi geliştirildi.
 • Günümüzde: Adipik asit, yılda yaklaşık 2,5 milyar kilogram üretilmektedir.

Adipik Asit Üretimi

Adipik asit, endüstriyel olarak iki ana yöntemle üretilir:

 • Heksametilen diamin yöntemi: Bu yöntemde, etilen ve karbon monoksit arasındaki reaksiyon ile heksametilen diamin üretilir. Daha sonra heksametilen diamin, hava ile oksitlenir. Bu yöntem, adipik asidin en yaygın üretim yöntemidir.
 • Maleik anhidrit yöntemi: Bu yöntemde, maleik anhidrit ve naftalin arasındaki reaksiyon ile adipik asit üretilir. Bu yöntem, heksametilen diamin yöntemine göre daha eski ve daha az yaygındır.

Heksametilen diamin yöntemi

Heksametilen diamin yöntemi, adipik asidin en yaygın üretim yöntemidir. Bu yöntemde, etilen ve karbon monoksit arasındaki reaksiyon ile heksametilen diamin üretilir. Heksametilen diamin, hava ile oksitlenir ve adipik asit elde edilir.

Heksametilen diamin yöntemi, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Etilen ve karbon monoksit arasındaki reaksiyon: Bu reaksiyon, katalizör olarak kobalt karbonil veya kobalt oksit kullanılarak gerçekleştirilir.
2CH₂ + CO → H₂N(CH₂)₆NH₂
 1. Heksametilen diaminin oksidasyonu: Heksametilen diamin, hava ile oksitlenir ve adipik asit elde edilir.
H₂N(CH₂)₆NH₂ + 3O₂ → (CH₂)₄(COOH)₂ + 2H₂O

Maleik anhidrit yöntemi

Maleik anhidrit yöntemi, adipik asidin daha eski ve daha az yaygın bir üretim yöntemidir. Bu yöntemde, maleik anhidrit ve naftalin arasındaki reaksiyon ile adipik asit üretilir.

Maleik anhidrit yöntemi, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Maleik anhidrit ve naftalin arasındaki reaksiyon: Bu reaksiyon, katalizör olarak vanadyum triklorid veya kobalt klorür kullanılarak gerçekleştirilir.
C₄H₂O₃ + C₁₀H₂₀ → (CH₂)₄(COOH)₂
 1. Adipik asidin saflaştırılması: Adipik asit, su ile çözülür ve ardından kristalleştirilerek saflaştırılır.

Adipik asit, endüstriyel olarak önemli bir dikarboksilik asittir. Yılda yaklaşık 2,5 milyar kilogram üretilmektedir. En büyük kullanım alanı naylon üretimidir.

Adipik Asit Üretiminin Çevresel Etkileri

Adipik asit üretimi, aşağıdaki çevresel etkilerle ilişkilidir:

 • Hava kirliliği: Adipik asit üretimi, havaya nitrojen oksitleri, kükürt dioksit ve karbon monoksit gibi kirleticiler yayar.
 • Su kirliliği: Adipik asit üretimi, sulara atık su ve atık madde yayar.
 • Toprak kirliliği: Adipik asit üretimi, topraklara atık madde yayar.

Adipik asit üreticileri, çevresel etkileri azaltmak için çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemler arasında, hava emisyonlarının azaltılması, atık suların arıtılması ve atık maddelerin geri dönüştürülmesi yer alır.

Adipik Asit Fiyatı

Adipik Asit Fiyatı, dünyanın her yerinde anlık ve bölgesel olarak değişkenlik göstermektedir. Güncel fiyat için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Adipik Asit Satışı (Yasal İzinler, Paketleme Vs.)

Adipik Asit Satışı, herhangi bir kısıtlama veya yasal izne tabii değildir.

Adipik Asit Satışı, firmamız hem yerli Adipik Asit hem de ithal Adipik Asit satışını yapmaktadır. Güncel Adipik Asit ürün bilgisi ve satışı için lütfen bizimle telefon. +90 850 242 0040 veya e-posta. info@dolarkimya.com.tr üzerinden iletişime geçiniz.

Adipik Asit Zararları

Adipik asit, aşındırıcı ve yanıcı bir kimyasaldır. Göz, cilt ve solunum yollarına zarar verebilir.

Adipik asidin göze zararları

Adipik asit, göze temas ederse ciddi göz tahrişine neden olabilir. Gözde kızarıklık, sulanma ve yanma gibi belirtilere neden olabilir. Göze temas ederse bol suyla yıkanmalıdır.

Adipik asidin cilde zararları

Adipik asit, cilde temas ederse ciltte ciddi tahrişe neden olabilir. Ciltte kızarıklık, kaşıntı ve yanma gibi belirtilere neden olabilir. Cilde temas ederse bol suyla yıkanmalıdır.

Adipik asidin solunum yollarına zararları

Adipik asit, solunduğunda solunum yollarında ciddi tahrişe neden olabilir. Solunum yollarında öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi belirtilere neden olabilir. Solunum yollarına girerse temiz havaya çıkılmalıdır.

Adipik asidin diğer zararları

Adipik asit, yutulduğunda da zehirleyici olabilir. Yutulduğunda mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir.

Adipik asit, kanserojen veya teratojenik olduğu konusunda bir kanıt yoktur. Ancak, uzun süreli maruz kalmanın, böbrek ve karaciğer hasarına neden olabileceğinden endişe edilmektedir.

Adipik asitin güvenlik önlemleri

Adipik asitle çalışırken aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmalıdır:

 • Koruyucu gözlük, eldiven ve maske takın.
 • Adipik asit cilt ile temas ederse bol suyla yıkayın.
 • Adipik asit solunum yollarına girerse temiz havaya çıkın.
 • Adipik asit yanıcı olduğundan, ateşten uzak tutun.

Adipik asit, çeşitli endüstrilerde kullanılan önemli bir kimyasaldır. Ancak, aşındırıcı ve yanıcı bir kimyasal olduğu için, onunla çalışırken güvenlik önlemlerine uymak önemlidir.

Adipik Asit Satın Al

Satın almak için : https://dolarkimya.com.tr/?s=Adipik+Asit&post_type=product

Adipik Asit Diğer Adları

1. adipic acid 36. CHEBI:30832 71. INIPOL DS 106. NCGC00091345-03
2. hexanedioic acid 37. AI3-03700 72. Adipic acid, >=99% 107. NCGC00091345-04
3. 124-04-9 38. INS-355 73. ADIPIC ACID [MI] 108. NCGC00091345-05
4. Adipinic acid 39. E-355 74. WLN: QV4VQ 109. NCGC00254389-01
5. 1,4-Butanedicarboxylic acid 40. Hexan-1,6-dicarboxylate 75. ADIPIC ACID [FCC] 110. NCGC00259710-01
6. Acifloctin 41. E355 76. bmse000424 111. AC-10343
7. Acinetten 42. INS No. 355 77. ADIPIC ACID [FHFI] 112. BP-21150
8. Adilactetten 43. 1,6-HEXANE-DIOIC ACID 78. ADIPIC ACID [HSDB] 113. BP-30248
9. 1,6-Hexanedioic acid 44. DTXSID7021605 79. ADIPIC ACID [INCI] 114. A0161
10. Molten adipic acid 45. NSC7622 80. SCHEMBL4930 115. Adipic acid, BioXtra, >=99.5% (HPLC)
11. Kyselina adipova 46. EC 204-673-3 81. CHEMBL1157 116. Adipic acid, SAJ special grade, >=99.5%
12. FEMA No. 2011 47. ADIPIC-1,6-13C2 ACID 82. NCIOpen2_001004 117. FT-0606810
13. Adipinsaeure 48. 4-02-00-01956 (Beilstein Handbook Reference) 83. NCIOpen2_001222 118. EN300-18041
14. Adipinsaure 49. Adipic acid (NF) 84. HOOC-(CH2)4-COOH 119. Adipic acid, Vetec(TM) reagent grade, >=99%
15. adipic-acid 50. NCGC00091345-01 85. Adipic acid, >=99.5% 120. C06104
16. Adipinsaure [German] 51. hexane-1,6-dioic acid 86. ADIPIC ACID [USP-RS] 121. D08839
17. Acide adipique 52. E 355 87. ADIPIC ACID [WHO-DD] 122. D70505
18. Adipidic acid 53. ADIPIC ACID (II) 88. BIDD:ER0342 123. EC 432-790-1
19. Acide adipique [French] 54. ADIPIC ACID [II] 89. Adipic acid, puriss., 99.8% 124. AB00988898-01
20. FEMA Number 2011 55. ADIPIC ACID (MART.) 90. Pharmakon1600-01301012 125. AB00988898-03
21. Kyselina adipova [Czech] 56. ADIPIC ACID [MART.] 91. Tox21_111118 126. Q357415
22. Hexanedioate 57. Adipic acid; Hexanedioic acid 92. Tox21_202161 127. SR-01000944270
23. NSC 7622 58. DTXCID301605 93. Tox21_300344 128. J-005034
24. CCRIS 812 59. ADIPIC ACID (EP MONOGRAPH) 94. BBL011615 129. J-519542
25. ADIPIC-DB ACID 60. ADIPIC ACID [EP MONOGRAPH] 95. LMFA01170048 130. SR-01000944270-2
26. HSDB 188 61. CAS-124-04-9 96. NSC760121 131. Z57127533
27. Hexanedioc acid 62. MFCD00004420 97. s3594 132. Adipic acid, certified reference material, TraceCERT(R)
28. Adi-pure 63. Adipinate 98. STL163338 133. F0001-0377
29. UNII-76A0JE0FKJ 64. Adilac-tetten 99. AKOS000119031 134. Adipic acid, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
30. NSC-7622 65. Molten adipate 100. Tox21_111118_1 135. Flavor and Extract Manufacturers’ Association Number 2011
31. EINECS 204-673-3 66. hexane dioic acid 101. CCG-230896 136. 1F1316F2-7A32-4339-8C2A-8CAA84696C95
32. 76A0JE0FKJ 67. 1,6-Hexanedioate 102. CS-W018238 137. Adipic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
33. Adipic acid [NF] 68. 0L1 103. HY-W017522 138. InChI=1/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10
34. BRN 1209788 69. ASAPIC 104. NSC-760121 139. 847871-03-8
35. INS NO.355 70. Adipic acid, 99% 105. NCGC00091345-02

Bir yanıt yazın