Yeni kuponlar çok yakında

 Açılışıa özel yepyeni kuponlar yakında burada olacak!

? TL

Hidroklorik Asit (HCL, Taş Asidi, Tuzruhu) | 5.00 Kg

Ağırlık 6 kg
Form

Sıvı

Marka

Dolar Kimya

Menşei

Türkiye

Stok kodu: CAS.7647-01-0/5000

264,90Adet

Stokta yok

Stokta yok

7 kişi şu anda bu ürüne bakıyor!

Hidroklorik Asit (HCL, Taş Asidi, Tuzruhu) | 5.00 Kg

Hidroklorik Asit, halk arasında tuz ruhu olarak bilinen hidrojen ve klor elementlerinden oluşmuş kimyasal bir bileşiktir. Normal basınç altında ve oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Günümüzde demir çelik sektöründen, PVC alanında, organik madde üretimi ve gıda sektörüne kadar tüm alanlarda kullanılır. Bu kolaylıkların yanında, hidroklorik asit aslında zehirli bir içeriğe sahiptir. İnsan vücudu dahil, pek çok yüzeyde hasara neden olur.

Bu asitle işlem yapılırken çok dikkatli olunmalı ve gereken önlemler alınmalıdır. Hem toksik etkisi, hem de tahriş edici etkisi vardır. Ciltte yanıklara, solunum sisteminde tahrişlere neden olur. Hidroklorik asit elde etmek için, önce hidrojen gazı elde edilmelidir. Hidrojen klorür normalde 110 derecede kaynar, -27 ile 32 derecede erir.

Hidroklorik Asit HCI formülüyle gösterilen, bir klor atomu ve bir hidrojen atomundan oluşan bir bileşiktir. Bu bileşik oda sıcaklığındaki bir litre suda, ortalama 450 litre kadar yüksek oranda çözünmektedir. Diğer asitler gibi asit rengi denen bir renk verir. Amonyak ve sodyum karbonat gibi bazlara etkisi fazladır.

Hidroklorik asit suyun içine damlatılırsa H+ iyonu verir. Demir, çinko, alüminyum, magnezyum gibi metallere etki ettiğinden hidrojen açığa çıkarır. Bakırla beraber havanın oksijeniyle tepkimeye girse de, burada hidrojen açığa çıkmaz. Hidroklorik asidin pas gideren etkisi de bulunmaktadır. Karbonatlar bu bileşikle tepkimeye girdiğinde, karbondioksit açığa çıkmaktadır. Organik bileşiklerle etkileşim kurduğunda, klorlu ürünler elde edilebilir.

Hidroklorik Asit Tanımlayıcı Bilgiler

 • CAS Numarası : 7647-01-0
 • Beilstein Referansı :
 • ChemSpider : 307
 • EC Numarası : 231-595-7
 • PubChem ID : 313

Hidroklorik Asit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • Kimyasal Formülü : HCl
 • Molar Kütle : 36.46
 • Dış Görünüş : Renksiz sıvı
 • Koku : Keskin karakteristik
 • Yoğunluk : 1.149 g/cm3
 • Erime Noktası : -52 °C (-61,6 °F; 221,15 K)
 • Kaynama Noktası : 90 °C (194 °F; 363,15K)
 • Suda çözünürlük ? : Evet
 • Çözünürlük :
 • Buhar Basıncı : 2.13
 • Asitlik : −5,9 (HCl gazı)
 • Viskozite : 1.70

Hidroklorik Asit Tarihçesi

Hidroklorik asit, ilk defa MS 800’lerde Cabir bin Hayyan adlı simyacı tarafından, sofra tuzunun sülfürik asit (“vitriol”) ile karıştırılmasıyla elde edildi. Cabir, keşfettiklerini derleyerek daha sonraları 20 farklı kitapta topladı. Bu 20 kitap, yüzyıllar boyunca hem simyanın hem de asitlerin temel kitapları arasında yer aldı. Cabir’ın keşiflerinden biri de, hidroklorik asit ve nitrik asitin karışımıyla hazırlanan kral suyudur. Kral suyu, uzun yıllar boyunca, simyada önemli bir yer edindi.

Orta Çağ’da hidroklorik asit, Avrupa’da acidum salis veya tuz ruhu adıyla bilinmekteydi. Türkiye’de de kullanılan tuz ruhu tabiri bugün sadece temizlik amaçlı alanlarda kullanılır. Yine Avrupa’da kullanılan bir başka kullanım olan muryatik asit terimi, (muriatic İngilizcede; salamura veya tuz ile ilgili olan anlamına gelmektedir) günümüzde hâlâ kullanılmaktadır. 17. yüzyılda Johann Rudolf Glauber adlı Alman kimyacı, Mannheim işlemi’nde sodyum klorür tuzunu ve sülfürik asiti kullanarak sodyum sülfat ve hidrojen klorür gazı çıkarmayı başardı. İngiliz bilim insanı Joseph Priestley de 1772 yılında saf hidrojen klorür elde etmeyi başardı. Yine bir başka İngiliz kimyacı Humphry Davy, asit özelliğinin hidrojenin varlığından ileri geldiğini saptayarak asitlerle anhidritlerin farklı olduğu sonucuna vardı.

Sanayi Devrimi sürecinde, sodyum karbonat (soda) gibi alkaliler ve yan ürünlerine olan talebin sonucu Nicolas Leblanc adındaki Fransız kimyacı, bu alandaki sanayi dalları için girişimde bulundu. Leblanc işlemine göre kireç taşı, kömür ve sülfürik asit kullanarak tuzun alkali olabileceği söz konusuydu. 1863’teki Alkali Yasası’na ve başka Avrupa ülkelerindeki bilim adamlarınca ilan edilen benzer yasalara göre, tepkimeye giren aşırı hidrojen klorür, havaya karışmaktaydı.

20. yüzyılın başında Leblanc işlemi, yerini hidroklorik asit yan ürünleri olmaksızın Solvay işlemi’ne bıraktı. Bu işlem, Leblanc işlemine göre çok daha ucuz ve çok daha kolay elde edilebilir bir yöntemdi. Başta 20. yüzyıldaki sanayi dallarında görülen aşırı talep artışı olmak üzere, zamanla hidroklorik asit, sanayinin birçok alanında önemli yer edinmeye başladı. 1988’den beri hidroklorik asit, Birleşmiş Milletler’in Narkotik örgütleri tarafından 2. Tablo göstergeci olarak, narkotik teşhislerinde kullanılmaktadır.

Hidroklorik Asit Üretimi

Hidroklorik asit, hidrojen klorür adlı maddenin, suda çözülmesiyle elde edilir. Aynı doğrultuda, hidrojen klorürün elde edilmesi de birkaç farklı yöntemle gerçekleşebilir. Özellikle büyük ölçekli hidrojen klorür üretimlerinde, hemen hemen her zaman, madde başka maddelerle karıştırılarak elde edilir. Piyasa adı tuz ruhu ve diğer adı ise Klorhidrik asittir.

AlCl3+3HClO⟶Al(ClO4)3+3HCl

Hidroklorik Asit Kullanım Alanları

 • Bu bileşik farklı alanlarda kullanılan inorganik asittir. Kullanıldığı alana göre asidin derişimi farklılık gösterir. Çeliğin dekapajı, inorganik maddelerin üretimi, organik bileşikler oluşturma, ph dengesinin sağlanması gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Sanayide petrol, reçine rejenerasyonu, kağıt, ilaç, boya, kimya, tekstil, metal klorürü üretimi gibi alanlarda kullanılmaktadır.
 • Çeliğin dekapajı: Hidroklorik asit çeliğin temizlenmesi için yapılan dekapaj işleminde sıkça kullanılmaktadır. Önce demirin üzerindeki pas % 18 derişimli hidroklorik asitle alınır. Daha sonra dekapaj işlemi gerçekleştirilir.
 • Organik bileşikler elde etmek: PVC maddesi için üretilen Vinil klorit gibi organik madde üretiminde hidroklorik asit kullanılmaktadır. Bu alanda aktif karbon, askornik asit, bisfenol A, polikarbonatlar gibi organik bileşikler elde edilebilir. Hidroklorik asitten elde edilen fosgen 1. Dünya Savaşında kimyasal silah olarak kullanılan bir organik maddedir.
 • İnorganik bileşiklerin üretilmesi: İnorganik bileşiklerin çoğunluğu asit baz tepkimesiyle üretilmektedir. Bunların içindeki asitlerden olan hidroklorik asit oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Demir klorür gibi maddeler bu etkiyle sudan ayrıştırılır, su arıtma tesislerindeki pis suların temizliği sağlanır. Bunun yanında akü, pil gibi malzemelerin üretiminde hidroklorik asit kullanılmaktadır.
 • Ph kontrolünün sağlanması: Herhangi bir solüsyon içindeki bazik değerin düşürülmesi için hidroklorik asit kullanılmaktadır. Bununla solüsyondaki asit baz değerleri değiştirilebilmektedir. Havuz suyu, içme suyu, gıda ve ilaçlarda ph değerleri bu şekilde kontrol edilmektedir.
 • İyon alışverişinin yenilenmesi: İyon alışverişinin denetlenmesinde ve yenilenmesinde yüksek kaliteli hidroklorik asit kullanılmaktadır. Reçine gibi maddelerin üzerinde bu şekilde oynanabilir.
 • Diğer kullanım alanları: Kimya sektöründe en önemli maddelerden olan hidroklorik asit, sanayi dallarının pek çoğunda kullanılan bir malzemedir. Ev temizliğinde, dericilikte, inşaat sektöründe de kullanılmaktadır. Kayaların içine enjekte edilen hidroklorik asitle, petrol araştırmaları yapılmaktadır. Gıda sektöründe de katkı maddesi yapımında kullanılır.

Hidroklorik Asit Zararları

Derişik hidroklorik asit, sıvı veya katı hâlde organizmalar için büyük tahribata neden olabilmektedir. Gaz hâlindeki bir miktar hidroklorik asidin solunumu, baştan sona tüm solunum sistemini tahrip edebilmektedir. Hidroklorik asit ile çalışılırken, eldiven ve koruyucu kıyafetlerin giyilmesi, hidroklorik asitten kaynaklanabilecek tahribatları düşürmekte önemlidir. Asit, sodyum hipoklorit (NaClO) ve permanganat (KMnO4) gibi maddelerle etkileştiğinde tepkimeye girer ve büyük tahribatlara yol açar.

Hidroklorik asidin vereceği tahribat, asidin derişimiyle alakalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çevre birimlerine göre, hidroklorik asit, toksik maddeler arasında yer alır. Aşağıda Avrupa Birliği sınıflandırmasına göre oluşturulmuş tablo yer almaktadır;

Hidroklorik Asit İlk Yardım Tedbirleri

Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve sülfürik asidin deri ile temasında hemen bol çeşme suyu ile yıkamalı, bulaşan giyecekler çıkarılmalıdır. Önce temas ettiği alanlar iyice yıkanmalı, sonra soda, bikarbonat gibi yumuşak bir alkali çözeltisi uygulanmalıdır.

Ağırlık 6 kg
Form

Sıvı

Marka

Dolar Kimya

Menşei

Türkiye

0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Hidroklorik Asit (HCL, Taş Asidi, Tuzruhu) | 5.00 Kg” için yorum yapan ilk kişi siz olun
 1. hydrochloric acid
 2. hydrogen chloride
 3. 7647-01-0
 4. Muriatic acid
 5. Chlorohydric acid
 6. chlorane
 7. Anhydrous hydrochloric acid
 8. Acide chlorhydrique
 9. Chlorwasserstoff
 10. Muriaticum acidum
 11. Hydrogen chloride (HCl)
 12. Chloorwaterstof
 13. Chlorowodor
 14. monohydrochloride
 15. Acido cloridrico
 16. Aqueous hydrogen chloride
 17. Hydrochloric acid [JAN]
 18. chlorure d'hydrogene
 19. Hydrochloric acid gas
 20. Marine acid
 21. Baume hcl
 22. Icon etch
 23. NSC 77365
 24. Enplate po 236
 25. CHEBI:17883
 26. Hydrogen chloride (acid)
 27. [HCl]
 28. NSC-77365
 29. HCl
 30. INS NO.507
 31. QTT17582CB
 32. INS-507
 33. MFCD00011324
 34. E507
 35. Bowl Cleaner
 36. E-507
 37. 4-D Bowl Sanitizer
 38. Chlorowodor [Polish]
 39. Emulsion Bowl Cleaner
 40. Caswell No. 486
 41. Hydrogenchlorid
 42. Chloorwaterstof [Dutch]
 43. Chlorwasserstoff [German]
 44. Hydrogen Chloride - Methanol Reagent
 45. Acido clorhidrico
 46. Hydrochloric acid, ACS reagent, 37%
 47. UN 1050 (anhydrous)
 48. mono hydrochloride
 49. Acido cloridrico [Italian]
 50. White Emulsion Bowl Cleaner
 51. Acido clorhidrico [Spanish]
 52. Acide chlorhydrique [French]
 53. Hydrogen chloride (gas only)
 54. Chlorure d'hydrogene [French]
 55. Chloruro de hidrogeno
 56. HSDB 545
 57. Chloruro de hidrogeno [Spanish]
 58. Hygeia Creme Magic Bowl Cleaner
 59. Percleen Bowl and Urinal Cleaner
 60. EINECS 231-595-7
 61. UN1050
 62. UN1789
 63. UN2186
 64. Anhydrous hydrogen chloride
 65. Chlorure d'hydrogene anhydre [French]
 66. Cloruro de hidrogeno anhidro [Spanish]
 67. EPA Pesticide Chemical Code 045901
 68. Chlorure d'hydrogene anhydre
 69. Cloruro de hidrogeno anhidro
 70. UN 2186 (refrigerated liquefied gas)
 71. chloro
 72. chlorum
 73. hydochloride
 74. hydrochlorie
 75. hydrochoride
 76. hydrocloride
 77. UNII-QTT17582CB
 78. Salzsaeure
 79. Hydrochloric acid [JAN:NF]
 80. chloridohydrogen
 81. hydro chloride
 82. hydro-chloride
 83. hydrogenchloride
 84. Chloro radical
 85. Soldering acid
 86. chlorhydric acid
 87. hydochloric acid
 88. hydogen chloride
 89. hydrochoric acid
 90. hydrocloric acid
 91. hydrogen chlorid
 92. hydrogen choride
 93. hydrogen cloride
 94. hyrochloric acid
 95. hyrogen chloride
 96. Liriopesides-B
 97. hvdrochloric acid
 98. hvdrogen chloride
 99. hydorchloric acid
 100. hydrochioric acid
 101. hydrochloric aicd
 102. hydrochloric-acid
 103. hydrogen-chloride
 104. hyrdochloric acid
 105. Hydrochloric ccid
 106. Wasserstoffchlorid
 107. monohydro-chloride
 108. Sibiricose-A6
 109. hydrogen ch1oride
 110. hydro chloric acid
 111. hydro-chloric acid
 112. hydrochloric ac id
 113. Varley's Ocean Blue Scented Toilet Bowl Cleaner
 114. cloruro de hidrogeno
 115. hydro- chloric acid
 116. Acidum hydrochloricum
 117. trans-stilben-2-ylamine; hydrochloride
 118. H-Cl
 119. Dilute hydrochloric acid
 120. Diluted hydrochloric acid
 121. HCL]
 122. Hydrochloric acid, 37%
 123. Hydrogen chloric anhydrous
 124. Hydrochloric acid, diluted
 125. Hydrochloric acid 36% by weight or more HCl
 126. 17Cl
 127. EC 231-595-7
 128. Hydrochloric acid, anhydrous
 129. Hydrogen chloride, anhydrous
 130. Hydrogen-chloride-anhydrous-
 131. Acidum hydrochloricum dilutum
 132. hydrochloric acid for technical
 133. HYDROCHLORIC ACID [II]
 134. HYDROCHLORIC ACID [MI]
 135. HYDROGEN CHLORIDE [MI]
 136. Hydrochloric acid (JP15/NF)
 137. HYDROCHLORIC ACID [FCC]
 138. CHEMBL1231821
 139. DTXSID2020711
 140. Hydrochloric acid (JP17/USP)
 141. HYDROCHLORIC ACID [HSDB]
 142. HYDROCHLORIC ACID [IARC]
 143. HYDROCHLORIC ACID [INCI]
 144. MURIATICUM ACIDUM [HPUS]
 145. CHEBI:23116
 146. HYDROCHLORIC ACID [VANDF]
 147. HYDROCHLORIC ACID [MART.]
 148. Hydrochloric acid ACS grade 31%
 149. Hydrogen chloride, 4M in dioxane
 150. HYDROCHLORIC ACID [WHO-DD]
 151. HYDROCHLORIC ACID [WHO-IP]
 152. Hydrochloric acid, AR, 35-37%
 153. Hydrochloric acid, LR, 35-38%
 154. NSC77365
 155. Hydrogen Chloride - Butanol Reagent
 156. BDBM50499188
 157. CS0072
 158. MFCD00792839
 159. STL282413
 160. Hydrochloric acid, p.a., 31-33%
 161. Hydrogen chloride, 1M in acetic acid
 162. Hydrogen chloride, refrigerated liquid
 163. AKOS015843726
 164. CCG-221928
 165. DB13366
 166. Hydrochloric acid, puriss., 30-33%
 167. Hydrochloric acid, reagent grade, 37%
 168. Hydrogen chloride, 1M in diethyl ether
 169. Hydrogen chloride, 2M in diethyl ether
 170. NA 1789
 171. UN 1050
 172. UN 1789
 173. UN 2186
 174. Hydrogen chloride, puriss., >=99.7%
 175. Hydrogen chloride, puriss., >=99.8%
 176. Hydrochloric acid ACS grade 36.5-38%
 177. Hydrochloric acid, technical grade, 30%
 178. 1082661-04-8
 179. 2647-01-0
 180. Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size)
 181. 1N Hydrochloric Acid aqueous (+/-0.1N)
 182. 3N Hydrochloric Acid aqueous (+/-0.2N)
 183. 5N Hydrochloric Acid aqueous (+/-0.2N)
 184. DS-002721
 185. Hydrochloric acid, puriss. p.a., >=32%
 186. Hydrogen chloride, 25% (w/w) in Methanol
 187. ACIDUM HYDROCHLORICUM [WHO-IP LATIN]
 188. FT-0627124
 189. FT-0628063
 190. FT-0699355
 191. FT-0699890
 192. FT-0699899
 193. FT-0700010
 194. H1060
 195. H1062
 196. H1202
 197. H1203
 198. H1277
 199. Hydrochloric acid, puriss., 24.5-26.0%
 200. Hydrochloric acid, puriss., 37.0-38.0%
 201. Hydrogen chloride, ReagentPlus(R), >=99%
 202. X0038
 203. X0039
 204. X0041
 205. Hydrochloric acid, ROTI?Volum, 1N (Ampoule)
 206. Hydrogen chloride, nominally 2.5M in ethanol
 207. C01327
 208. D02057
 209. Hydrogen chloride - Butanol Reagent (5-10%)
 210. Hydrochloric acid, ROTI?Volum, 0.1N (Ampoule)
 211. Hydrogen chloride - Methanol Reagent (5-10%)
 212. 4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
 213. Hydrogen chloride, 3M in cyclopentyl methyl ether
 214. Q211086
 215. Hydrochloric acid, SAJ first grade, 35.0-37.0%
 216. Hydrogen chloride anhydrous [UN1050] [Poison gas]
 217. Hydrogen chloride solution 5.0-6.0M in 2-propanol
 218. J-006148
 219. Hydrochloric acid, Environmental Grade Plus, 33-36%
 220. Hydrochloric acid, JIS special grade, 35.0-37.0%
 221. Hydrochloric acid, p.a., ACS reagent, 36.5-38.0%
 222. Hydrochloric acid, SAJ super special grade, >=35.0%
 223. Hydrogen chloride, anhydrous [UN1050] [Poison gas]
 224. Hydrochloric acid, purum p.a., fuming 37%, >=37% (T)
 225. Hydrogen chloride, refrigerated liquid [UN2186] [Poison gas]
 226. Hydrochloric acid, 36.5-38.0%, BioReagent, for molecular biology
 227. Hydrochloric acid, 37 wt. % in H2O, 99.999% trace metals basis
 228. Hydrochloric acid, BioUltra, >=32% (T), suitable for luminescence
 229. Hydrochloric acid, suitable for amino acid analysis, 35.0-37.0%
 230. Hydrochloric acid, suitable for arsenic determination, 35.0-37.0%
 231. Hydrochloric acid, suitable for determination of toxic metals, >=35.0%
 232. Hydrochloric acid ACS grade 36.5-38% for Biochemistry and Molecular biology
 233. Hydrochloric acid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, fuming, 36.5-38%
 234. Hydrochloric acid, p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 37.0-38.0%
 235. Hydrochloric acid, semiconductor grade PURANAL(TM) (Honeywell 17823), fuming 37%, 37-38%
 236. Hydrochloric acid, semiconductor grade PURANAL(TM) (Honeywell 17863), >=32%
 237. Hydrochloric acid, semiconductor grade SLSI PURANAL(TM) (Honeywell 17302), fuming 37%
 238. Hydrochloric acid, semiconductor grade VLSI PURANAL(TM) (Honeywell 17610), fuming 37%
 239. Hydrochloric acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, >=37%, APHA: <=10